Palvelutuotteet

Vaunuryhmä

Vaunuryhmä on oikea ja joustava ratkaisu silloin, kun kuljetetaan kokonaista junaa pienempiä lähetyseriä. Vaunuryhmä on tyypillisesti noin 300–600 tonnin lähetys.

Vaunuryhmä on osa runkokuljetusjärjestelmäämme, ja sen voi tilata erikseen jokaista lähetyskertaa varten.


Säännöllinen vaunuryhmä

Säännöllinen vaunuryhmä on tehokas ja taloudellinen ratkaisu kokonaista junaa pienempien, säännöllisten lähetyserien kuljettamiseen.

Palvelu on järkevä ja taloudellinen ratkaisu silloin, kun kuljetetaan noin 300–600 tonnin säännöllisiä lähetyseriä ja kun kuljetusrytmi, yhteysväli sekä lähetyserien suuruus voidaan ennakoida.

Säännöllinen vaunuryhmä on osa runkokuljetusjärjestelmäämme. Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys varmistavat oikein mitoitetun kuljetuskapasiteetin.


Kokojuna

Kokojuna on kahden paikan välillä liikennöivä juna, jonka koko kapasiteetti on asiakkaan käytössä sovitusti, esimerkiksi kolmena päivänä viikossa.

Kokojuna on joustava ja taloudellinen ratkaisu suurten lähetyserien kuljettamiseen. Junan aikataulut suunnitellaan vastaamaan asiakkaan liiketoiminnan ja tuotannon asettamia tarpeita.

Kokojunassa joustavuutta tuo mahdollisuus muuttaa junan kokoonpanoa, eli vaunumäärää, eri päivinä. Junaan varataan kuljetettavalle tavaralle sopiva vaunukalusto.


Pendeli

Pendeli on kahden paikan välillä pääsääntöisesti ilman välikäsittelyjä liikennöivä juna, jonka kuljetuskapasiteetti on kokonaan asiakkaan käytössä. Pendeli on tehokas ja taloudellinen ratkaisu suurten lähetyserien säännölliseen kuljettamiseen.

Pendelin säännöllisyys mahdollistaa kaluston pitkälle viedyn asiakaskohtaisen räätälöinnin. Pendeli voidaan nivoa osaksi yrityksen tuotantoprosessia, esimerkiksi raaka-aineiden syöttöä.

Pendelin liikennöinti ja aikataulu suunnitellaan liiketoiminnan ja tuotantoprosessin asettamien vaatimusten mukaisesti.