Siirry sisältöön
Vectron-sähköveturi vetää raakapuuvaunuja

Elokuussa tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 3 miljoonaa tonnia

Elokuussa 2021 kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 863 000 matkaa, noin 14 % enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa ja noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2019. VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat elokuussa 2 % suuremmat vuodentakaiseen verrattuna ja tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 3 miljoonaa tonnia. Yhteensä tänä vuonna tammi–elokuussa on tehty 4,8 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen matkaa ja tavaraa kuljetettu rautateitse 24,7 miljoonaa tonnia.

Eniten matkustus kasvoi elokuussa heinäkuuhun verrattuna Helsingin ja Jyväskylän (+34 %), Helsingin ja Turun (+29 %) sekä Helsingin ja Oulun (+15 %) välillä. 
 
VR liikennöi tällä hetkellä erittäin laajalla vuorotarjonnalla. Markkinaehtoisen eli kysyntään perustuvan liikenteen junavuorot ovat vain -11 % verrattuna koronaa edeltäneeseen tasoon eli vuoden 2020 alkuun. Ostoliikenteessä liikennöidään vuoden 2021 sopimuksen mukaisesti. 
 
”Junamatkustamisessa tapahtui selkeä käänne vilkkaampaan suuntaan kesän aikana, etenkin heinäkuu oli onnistunut. Taustalla ovat paitsi onnistuneet hintakampanjat myös yöjunien uusi hyttipohjainen hinnoittelu ja uudistunut vr.fi. Lisäksi uusilla palveluilla, kuten aamupalatoimituksilla yöjunien hytteihin on ollut suotuisa vaikutus. Työmatkustaminen ei sen sijaan ole kasvanut odotetusti deltamuunnoksen ja etätyösuosituksen takia. Matkustus painottuu nyt vahvasti vapaa-aikaan”, kertoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.  
 
Tavaraliikenteen markkinatilanne jatkuu positiivisena 
  
VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit nousivat elokuussa 2 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 3,0 (2,9) miljoonaa tonnia. Tänä vuonna tammi-elokuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 24,7 (24,1) miljoonaa tonnia, joka on 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit kasvoivat tammi-elokuussa 11 %. Kansainvälinen liikenne on puolestaan vähentynyt 10 % viime vuoteen verrattuna.  
  
“Talous on ollut kasvu-uralla niin globaalisti kuin kotimaassa ja Suomen teollisuuden tilanne vahva, mikä heijastuu myös kuljetuksiin. VR Transpointin markkinatilanne on ollut hyvä koko alkuvuoden, ja sen uskotaan säilyvän suotuisana myös loppuvuoden ajan”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.  
  
Kauko- ja lähiliikenteessä ei päästy täsmällisyystavoitteisiin elokuussa  
 
Kaukoliikenteen junista täsmällisiä oli elokuussa yhteensä 88,3 % (tavoite 90%). Täsmällisyystavoite ei täyty, jos kaukoliikenteen juna on 5 minuuttia tai enemmän myöhässä. Suurin osa (58 %) kaukoliikenteen myöhästymisistä johtui radasta johtuvista syistä, 23 % VR:stä ja 19 % muista syistä.  
 
VR:n lähiliikenteen junista (R, Z, G, M, D, T) täsmällisiä oli 89,8 % (tavoite 97 %). Täsmällisyystavoite ei täyty, jos lähiliikenteen juna on 3 minuuttia tai enemmän myöhässä. Suurin osa (68 %) myöhästymisistä johtui VR:n lähiliikenteessä radasta, 22 % muista syistä ja 10 % VR:stä johtuvista syistä.  
 
HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen oli elokuussa 1,11 minuutin verran (tavoitteena alle 0,65 minuutin taso). Suurin osa myöhästymisistä (74 %) johtui radasta, 19 % muista syistä ja 7 % VR:stä johtuvista syistä.