Siirry sisältöön

Kaukojunaliikenne täsmällisintä viiteen vuoteen

​Kaukojunat kulkivat viime vuonna täsmällisemmin kuin vuosina 2010–2013. Kaukoliikenne sujui erityisen hyvin keväällä. Leuto talviaika ei aiheuttanut merkittäviä ongelmia junaliikenteelle.

Kaukojunista 87,6 prosenttia saapui pääteasemalleen täsmällisesti vuonna 2014. Vastaava luku oli edellisenä vuonna 84,7 prosenttia. Kaukojunien myöhästymisraja on viisi minuuttia.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junien täsmällisyys oli viime vuonna 93,4 prosenttia. Vuonna 2013 vastaava luku oli 95,8 %. Lähiliikenteessä junien myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla.

Tavaraliikenteen täsmällisyys oli vuonna 2014 hyvällä tasolla, 93,3 prosenttia. Myöhästymisraja on puoli tuntia. Edellisvuonna vastaava luku oli 90,9 prosenttia.

Käytössä routa- ja ratatyötaikataulut   

Routa-ajan aikataulut olivat keväällä käytössä Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Suomessa rataverkon kunnosta johtuen. Väljempiä aikatauluja jatkettiin ratatöiden vuoksi myös kesällä yhteysväleillä Seinäjoki–Oulu ja Kajaani–Oulu.

Kesän ja syksyn aikana pitkittyneet ratatyöt ja niihin liittyvät ylimääräiset nopeusrajoitukset aiheuttivat viivytyksiä junaliikenteelle rantaradalla, Pohjanmaan radalla ja yhteysvälillä Tampere–Jyväskylä. Myös lukuisat ratalaiteviat vaikuttivat täsmällisyyyteen erityisesti syksyllä.

Kaluston osalta veturien luotettavuus, Pendolinojen kytkennät sekä uusien ohjausvaunujen käyttöönotto aiheuttivat myöhästymisiä vuonna 2014. Lähes kaikkiin Pendolinoihin on nyt vaihdettu uudet kytkentälaitteet. Junaliikenteen toimintavarmuutta lisäävät lähitulevaisuudessa myös uudet sähköveturit.

Lähiliikenteessä ratalaitehäiriöt ja kalustoviat heikensivät täsmällisyyttä viime vuonna. Myös niin sanottuihin kääntymisaikoihin liittyvät uudet henkilökunnan toimintamallit aiheuttivat vuoden aikana aikaisempaa enemmän junien peruutuksia häiriötilanteissa.

Vuonna 2014 oli käynnissä VR-konsernin, Liikenneviraston ja Finrailin yhteinen täsmällisyysohjelma, jonka tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä parantaa kaluston luotettavuutta ja rataverkon käytettävyyttä, erityisesti talviaikana. 

Pakkasesta kalustovikoja joulukuussa

Joulukuussa 83,6 prosenttia kaukojunista kulki täsmällisesti. Yli vartin myöhästyi 5,0 % kaukojunista. Peruutetut junavuorot luetaan myöhästyneiksi. Lähiliikenteen junien täsmällisyys oli 92,4 prosenttia. Vuoroista prosentti oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Kauko- ja lähijunien kulkuun vaikuttivat joulukuussa esityisesti kalustoviat, muun muassa pakkasesta johtuen. Jonkin verran esiintyi myös ratalaitevikoja. Joulun meno- ja paluuliikenteen matkustajaruuhkat vaikuttivat osaltaan junaliikenteen täsmällisyyteen. 

Tavaraliikenteessä yllettiin jälleen hyvään täsmällisyystasoon: tavarajunista 92,0 prosenttia kulki aikataulussaan joulukuussa. Myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia.

VR tarjoaa matkustajille joka vuorokausi noin 300 kaukojunavuoroa. Lähijunia kulkee noin 900, joista valtaosa HSL-liikenteessä pääkaupunkiseudulla. VR Transpoint puolestaan kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

VR vastaa junien operoinnista, junakaluston kunnosta sekä tiedottamisesta junissa ja omissa kanavissaan. Rataverkosta ja sen järjestelmistä sekä asiakastiedottamisesta asemilla vastaa Liikennevirasto.