Siirry sisältöön

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei nähnyt tutkittavaa VR Transpointin kansainvälisessä kappaletavaraliikenteessä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt jättää tutkimatta Marecap Trans Oy:n viime vuoden kesäkuussa tekemän tutkintapyynnön, jossa pyydettiin selvittämään VR-konsernin toimintaa ja hinnoittelua kansainvälisissä maantiekuljetuksissa.

KKV:n päätöksen mukaan asiaa ei tutkita, koska VR Transpointin toiminta ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla vaikuta markkinoiden toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen.

- Päätös on odotustemme mukainen, ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä, VR:n logistiikkadivisioonan johtaja Rolf Jansson toteaa.

Päätöksessä todetaan, että maantiekuljetusten markkinoilla toimii lukuisia eri yrityksiä, ja kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaankin tällä perusteella pitää kokonaisuudessaan toimivana. Asiassa ei näytä todennäköiseltä, että kyseessä olisi kilpailulaissa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus. Maanteiden tavarakuljetuksissa ei myöskään ole merkittäviä alalle tulon esteitä.