Kilpailu- ja kuluttajavirasto poisti käsittelystä VR Groupia koskeneen tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut päätöksen tutkinnasta, joka koski Nurminen Logistics Oyj:n tekemää tutkintapyyntöä VR Groupin menettelystä Suomen ja Venäjän välisissä rautateiden rahtikuljetuksissa. KKV:n 28.6.2019 päivätty päätös osoittaa, ettei VR Group ole toiminut asiassa kilpailulain vastaisella tavalla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt näyttöä siitä, että VR Groupin menettely hinnoittelussa olisi johtanut kilpailun rajoittumiseen. KKV toteaakin päätöksessään, että asiassa ei ole tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin ja poistaa asian käsittelystä.

– Olemme tyytyväisiä, että KKV on tässäkin tutkinnassa vahvistanut näkemyksemme asiassa ja todennut, ettei VR:n menettely ole johtanut kilpailun rajoittumiseen, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kommentoi.

Nurminen Logistics Oyj teki KKV:lle 10. kesäkuuta 2015 toimenpidepyynnön, joka koski VR Groupin menettelyä Suomen ja Venäjän välisissä rahtikuljetuksissa. Nurminen esitti muun muassa, että VR Groupin hinnoittelu olisi ollut kilpailulain vastaista.

KKV:n tiedote asiasta