Siirry sisältöön

Koronavirukseen varautuminen

Vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta pyrimme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla taaten laadukkaat kuljetukset. Otamme koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet erittäin vakavasti, ja seuraamme tarkasti niin THL:n kuin muidenkin viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Rajoituksia ulkopuolisten tapaamisiin VR:n toimitiloissa ja työmatkustamiseen

Osana koronavirukseen varautumista rajoitamme ulkopuolisten vierailua pääkonttorillamme toistaiseksi. Myös muissa toimitiloissamme käytämme harkintaa tilaisuuksien ja tapaamisten järjestämisessä. Pidämme ulkoiset palaverit pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen ja rajoitamme ulkomaille suuntautuvia työmatkoja.

Toimenpiteiden tavoitteena on rajoittaa koronaviruksen mahdollista leviämistä. Lisäksi jatkamme muita varautumistoimenpiteitä. Pidättäydymme toistaiseksi myös kättelystä ja muistutamme, että jokainen huolehtisi hyvästä käsihygieniasta ja muistaisi oikean tavan suojata kasvot yskiessä ja aivastaessa.

Maantielogistiikan kuljetukset

Kuljettaja on avainasemassa kuljetusten suorittamisessa. Jotta hän omalta osaltaan pystyy noudattamaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä, toivomme myös kuljettajan otettavan huomioon lastaus- ja purkupaikoilla. On tärkeää, että kuljettaja pääsee myös huolehtimaan hygieniastaan sekä kulkemaan turvallisia reittejä.

Mikäli kuljettajilta edellytetään normaaleiden turvallisuusvarusteiden lisäksi esimerkiksi hengityssuojan käyttöä, on asiakkaan toimesta normaaleista poikkeavia suojavarusteita järjestettävä lastaus- ja purkupaikoille. Poikkeustilanteesta huolimatta kuljettajan on päästävä tekemään kuorman varmistaminen ja muut asiaan liittyvät toimenpiteet normaalisti. Toimimme kaikissa olosuhteissa turvallisesti.

Jos toimipisteillänne on paikallisia ohjeita koronavarautumiseen liittyen, on ne oltava selkeästi esillä ja kuljettajien luettavissa.