Siirry sisältöön

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2019 – VR Group voitti merkittäviä kilpailutuksia

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 488,5 (483,2) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 19,6 prosenttia 488,5 (607,2) miljoonaan euroon johtuen VR Trackin myynnistä vuoden 2019 alussa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin liikevoittovaikutusta, kasvoi 4,8 prosenttia ja oli 54,3 (51,8) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 234,5 (52,9) miljoonaa euroa.
 • Kaukoliikenteen junissa matkustus kasvoi 7,9 prosenttia ja junissa tehtiin 7,2 (6,7) miljoonaa matkaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymi laski 5,6 prosenttia 18,5 (19,6) miljoonaan tonniin.
 • Katsauskaudella toteutettiin merkittäviä rakennejärjestelyjä:
  • VR Trackin myynti norjalaiselle NRC Groupille toteutui 7.1.2019.
  • Kunnossapitoliiketoiminta yhtiöitettiin ja VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.
  • Suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen tulevien vaunujen hankintaan ja operointiin keskittyvä venäläinen tytäryhtiö, Finnlog, perustettiin.
 • VR Group voitti kilpailutuksen Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista. Sopimuksen arvo on liikennöinnin alkaessa noin 7 miljoonaa euroa vuodessa.
 • VR Kunnossapito Oy voitti Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa.
 • Maaliskuussa tehtiin päätös ostaa 60 uutta energiatehokasta dieselveturia. Hankinnan arvo on noin 200 miljoonaa euroa.
 • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen perustuen Suomen valtiolle maksettiin maaliskukuussa 100 miljoonaa euroa osinkona. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti kesäkuussa hallituksen esityksestä, että vuodelta 2018 jaetaan lisäosinkoa 23 miljoonaa euroa, joka vastaa Senaatti-kiinteistölle ensimmäisellä vuosineljänneksellä luovutettujen asemakiinteistöjen myyntisummaa.
 • LVM tiedotti 27.6.2019 keskeyttävänsä Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksen valmistelut, joten kesäkuussa 2018 sovittujen kalusto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiöittämisvalmistelut on keskeytetty.
 • Lisäksi VR Group ilmoitti katsauskauden jälkeen 4.7.2019 käynnistävänsä uuden lähiliikennekaluston hankinnan. Hankinta olisi suuruusluokaltaan noin 250 miljoonan euron investointi.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Liikevaihtomme kasvu jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja samalla tuloksentekokykymme pysyi vahvana. Erityisesti kotimaan kaukoliikenne ja matkustajaliikenne Venäjälle olivat matkamäärillä mitattuna hyvässä vauhdissa. Investoimme myös voimakkaasti uuteen kalustoon tulevan kasvun ja kilpailukykymme turvaamiseksi. Käynnistetyistä investoinneista mainittakoon uudet energiatehokkaat dieselveturit, kaksikerroksiset IC-päivävaunut ja ravintolavaunut sekä raakapuuvaunut. 

Olemme katsauskaudella voittaneet merkittäviä strategisia kilpailutuksia ja luoneet konsernillemme uutta kasvua. Voitimme kilpailutuksen Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista ja vuoden alussa yhtiöitetty kunnossapitoliiketoiminta voitti Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen. 

Yritysjärjestelyiden – merkittävimpänä VR Trackin myynti norjalaiselle NRC Groupille –kautta olemme suunnanneet VR Groupin fokusta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Myös Suomen uusi hallitusohjelma tukee raideliikenteen pidemmän aikavälin kasvua.”

Näkymät tilikaudelle 2019

VR Group odottaa yleisen talouskehityksen hieman hidastuvan kuluvan vuoden aikana, mutta raideliikennettä tukee moni muu trendi, kuten kaupungistuminen ja erityisesti ilmastotietoisuuden lisääntyminen. Tässä ympäristössä VR Group tavoittelee kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Kasvuvaraa on nähtävillä sekä orgaanisesti, palveluja kehittämällä ja laajentamalla, että tutkimalla uusia maantieteellisiä kasvualueita. Vertailukelpoisesti koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan maltillisesti suhteessa edellisvuoteen. 

VR Group, keskeiset tunnusluvut

VR Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin, jonka seurauksena vuokralleottajan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset, alle 12 kuukauden sopimukset sekä arvoltaan vähäiset sopimukset. Vertailutietoja ei ole oikaistu. Standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden määrä kasvoi noin 166 miljoonaa euroa ja korollisten velkojen määrä kasvoi noin 168 miljoonaa euroa heikentäen osaltaan omavaraisuusastetta ja kasvattaen nettovelkaisuusastetta. Vastaavasti vuokrakulut alenivat ja poistot sekä rahoituskulut kasvoivat. Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 1,0 milj. euroa ja vaikutus tilikauden tulokseen noin -0,8 miljoonaa euroa.

Liitteet:
Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2019