Siirry sisältöön

Muutoksia VR:n johtoryhmässä

Logistiikan liiketoiminta

Lokakuun 24 päivänä päättyneiden muutosneuvotteluiden tavoitteena oli selkeyttää ja yksinkertaistaa yhtiön toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Neuvotteluiden tuloksena VR yhdistää logistiikan liiketoiminnan ja junaliikennöinnin yhdeksi uudeksi logistiikan liiketoimintakokonaisuudeksi. Uuden yhdistetyn yksikön johtajana aloittaa nykyisen logistiikkayksikön liiketoimintajohtaja Eljas Koistinen. Koistinen jatkaa VR Groupin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Elisa Markulalle. Junaliikennöintiä vuodesta 2021 johtanut liikenne- ja turvallisuusjohtaja Ilkka Heiskanen jatkaa nykyisessä tehtävässään 31.12.2023 saakka ja siirtyy sen jälkeen uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Heiskanen on toiminut VR:llä eri johto- ja kehitysrooleissa vuodesta 2009 ja yhtiön johtoryhmässä vuodesta 2018 useassa eri roolissa.

Strategia- ja projektinhallinta (PMO)

VR nimittää Ilkka Anttilan strategiajohtajaksi ja VR Groupin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2023 alkaen. Anttilan johtama uudistettu Strategia- ja PMO-yksikkö keskittyy strategiatyön lisäksi merkittävimpien kehitys- ja investointihankkeiden johtamiseen sekä VR:n kalustonhallintaan. Anttila raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Elisa Markulalle.

Ilkka Anttila on toiminut VR:llä vuodesta 2017 useissa logistiikan liiketoiminnan kehitystehtävissä. Vuoden 2023 alusta hän on toiminut vt. strategiajohtajan roolissa, vastaten VR Groupin strategian toteutuksesta ja tulosparannusohjelmasta. Aiemmin Anttila on ollut mm. Boston Consulting Groupin palveluksessa.

“Haluan kiittää Ilkka Heiskasta hänen erinomaisesta työstään ja sitoutumisestaan yhtiön uudistumismatkaan. Ilkalla on ollut merkittävä rooli lukuisten strategisten hankkeiden toteutumisessa vuosien varrella, ja hän on aktiivisesti ajanut myös nyt tapahtuvaa logistiikan ja junaliikennöinnin yhdistämistä. Toivotan Ilkalle onnea ja menestystä uusiin haasteisiin – sekä Ilkka Anttilalle ja Eljas Koistiselle menestystä uusien tehtävien hoitamiseen”, sanoo toimitusjohtaja Elisa Markula.