Siirry sisältöön

Sähköiset rahtikirjat käyttöön itäisessä tuontiliikenteessä

Tuonti- ja tuontitransitorahtikirjat Venäjän ja Suomen välisessä liikenteessä muuttuvat sähköiseen muotoon. Sähköisiin rahtikirjoihin siirtymisen aloitusajankohdan sopivat lähettäjä ja vastaanottaja keskenään. 5. kesäkuuta 2019 lähtien lähettäjä ja vastaanottaja on voinut sopia keskenään muutoksen ajankohdan, kunhan sähköisten rahtikirjojen eli paperittomien kuljetusten käyttö on saanut molempien osapuolten hyväksynnän. Vastaanottaja ja lähettäjä varmistavat, että sähköinen rahtikirja sisältää tarvittavat tiedot tuotekuvauksineen ja muut tuotantojärjestelmiin tarvittavat tiedot.

Vaunun mukana ei kuljeteta jatkossa paperisia dokumentteja. Kaikki tarvittavat dokumentit, jotka ovat kulkeneet paperisten rahtikirjojen liitteinä, liikkuvat vain lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Poikkeuksena kuitenkin havupuiden kuljetukset, joissa havupuun vaatima kasvinterveystodistus tulee Suomen raja-asemalle junan mukana.