Siirry sisältöön
Vectron-sähköveturi, taustalla puutavarajuna

Syyskuussa tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 1,6 miljoonaa tonnia

Kaukoliikenteessä tehtiin syyskuussa yhteensä noin 1,3 miljoonaa matkaa, seitsemän prosentin kasvu edelliseen vuoteen johtui erityisesti arjen matkustamisen lisääntymisestä. Yhteensä tänä vuonna tammi–syyskuussa on tehty 11,2 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa. Tavaraa kuljetettiin rautateitse syyskuussa noin 1,6 miljoonaa tonnia ja tammi–syyskuussa yhteensä 17,2 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen määrä laski 33 prosenttia viime vuodesta teollisuuden heikentyneiden suhdanteiden sekä idänliikenteen lakkauttamisen johdosta.

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit olivat syyskuussa 1,6 miljoonaa tonnia. Volyymit laskivat 33 prosenttia viime vuoteen verrattuna idänliikenteen päättymisen ja teollisuuden heikentyneiden suhdanteiden vuoksi. Tänä vuonna tammi-syyskuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 17,2 (22,4) miljoonaa tonnia, mikä on noin 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

VR:n kaukoliikenteessä tehtiin syyskuussa noin 1,3 miljoonaa matkaa

Kaukoliikenteessä tehtiin syyskuussa noin 7 prosenttia enemmän matkoja kuin vuoden 2022 syyskuussa. Kasvua selittää viime vuoteen verrattuna eniten arkipäivien matkustuksen kasvu. Työ- ja liikematkustuksen lisäksi myös vapaa-ajan matkustus arkisin oli kasvussa.

”Asiakaskokemuksemme parani syyskuussa ja saimme kiitosta erityisesti siisteydestä, matkanaikaisesta viestinnästä sekä langattomasta junaverkosta, jota olemme parhaillaan uusimassa. Junaverkon toimivuus vaikuttaa vahvasti asiakaskokemukseemme ja sen kehittäminen yhdessä operaattoreiden kanssa on meille tärkeää. Uuden verkon asennukset ovat kokonaisuudessaan valmiita arviolta kesällä 2024”, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula kertoo.

Valtaosa syyskuun myöhästymisistä oli alle 10 minuuttia

Kaukoliikenteen täsmällisyys oli syyskuussa 85,9 %. Junien myöhästymiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (58 %), muihin syihin (25 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (17 %), jotka liittyvät esimerkiksi kalustoon. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät erityisesti raiteiden kunnossapitotöistä johtuvat tilapäiset nopeusrajoitukset sekä ratainfran häiriöt erityisesti Rantaradalla ja Tampereen pohjoispuolella.

VR:n lähiliikenteessä syyskuun täsmällisyys oli 97,5 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat radasta johtuviin syihin (57 %), muihin syihin (32 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (11 %).