Siirry sisältöön

Vaarallisten aineiden tiekuljetusten kolme uutta erillissopimusta

Suomi allekirjoitti 20.12.2013 kolme uutta erillissopimusta M262, M263 ja M266, jotka koskevat vaarallisten aineiden tiekuljetuksia.

Erillissopimuksien M262 ja M263 mukaisesti kappaletavara-, irtotavara- ja säiliökuljetuksissa saa ADR-määräyksestä 8.1.1 poiketen poiketen olla enemmän kuin yksi perävaunu.

Suurin sallittu vaarallisten aineiden määrä on 40 tonnia.

Erillissopimus M266, jonka mukaan puolustusvoimien räjähteitä voidaan kuljettaa tuhottavaksi ADR-määräyksistä poiketen.

Erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa niiden ADR-sopimusvaltioiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet kyseiset sopimukset. Suomen allekirjoittamia erillissopimuksia saa soveltaa myös kansallisissa VAK-kuljetuksissa.

Lisätietoja allekirjoitetuista erillissopimuksista saa Trafin sivuilta.