Siirry sisältöön

Vaarallisten aineiden uusien kuljetusmääräysten soveltaminen alkaa 9.5.2015 Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä

Vaarallisten aineiden uusien kuljetusmääräysten soveltaminen alkaa 6 kuukauden siirtymäkauden päätyttyä 9.5.2015 Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

Määräykset ovat Suomen ja Venäjän liikenneministeriöiden välisen 8.11.2014 voimaan tulleen hallinnollisen (teknisen) sopimuksen liitteenä. Lisäksi Suomen ja Venäjän välillä on tehty vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva hallitusten välinen sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014.

Nämä sopimukset ja määräykset aiheuttavat muutoksia kuljetustapahtuman osapuolten turvallisuusvelvollisuuksiin sekä kuljetuspakkausten, vaunujen ja rahtikirjojen merkintöihin, jotka on yhtenäistetty.

VR Transpoint pyytää asiakkaitaan ottamaan huomioon muutokset toimitussopimuksia solmittaessa, ja erityisesti kiinnittämään tavaran lähettäjien huomiota heidän uusiin velvollisuuksiinsa. Lisäksi pyydämme tarkistamaan, että lähettäjällä ja vastaanottajalla on yhteneväinen käsitys kuljetettavan aineen YK-numerosta ja määräysten mukaisista merkinnöistä.

Puutteelliset merkinnät haittaavat rajaliikenteen sujuvuutta.

Lisätiedot:
VAK-asiantuntija 
Arto Ojala
[email protected]
040 8634 237