Siirry sisältöön

VAK-määräykset muuttuvat

ADR 2015 - sekä RID 2015 -määräykset astuivat voimaan kansainvälisessä liikenteessä 1.1.2015 ja ovat voimassa 30.6.2017 asti. Edellisiä ADR 2013 - sekä RID 2013 -säädöksiä saa soveltaa 30.6.2015 asti, jonka jälkeen on noudatettava uusia säädöksiä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 5.2.2015 määräykset: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä ja Vaarallistenaineiden kuljetus rautateillä. Määräykset tulevat voimaan 1.3.2015.

Määräyksillä annetaan vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta koskevat tekniset määräykset. Vastaavat liikenne- ja viestintäministeriön asetukset kumotaan.

Suomen kansalliset säädöskokoelmat "Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2015" ja "Vaarallisten aineiden kuljetus rautateillä" kustantaa Edita Publishing Oy niiden ilmestyttyä.

Lisätietoja Trafin vaarallisten aineiden ajankohtaista sivuilta 

Vaarallisten aineiden kuljetukset VR Transpointilla