Siirry sisältöön

VR Groupin liikevoitto kasvoi merkittävästi

  • VR Groupin tammi−kesäkuun liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuoden 1,2 miljoonan euron tasosta.
  • Matkustajaliikenteessä kaukoliikenteen junien matkamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, keskimäärin 9,5 prosenttia. Junien täyttöasteet ovat nousseet ennätyskorkeiksi etenkin pääyhteysväleillä.
  • VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat 5,3 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 21,5 miljoonaa tonnia.
  • VR Trackissa Tampereen raitiotieallianssin rakentamisvaihe käynnistyi ja VR Trackin, Rambollin ja Siton muodostama ryhmittymä valittiin pääkaupunkiseudun Raide-Jokerin suunnittelijaksi.

– On hienoa nähdä, että konsernin liikevaihdon kehitys on reippaassa kasvussa usean laskuvuoden jälkeen. Kaikki liiketoiminnot ovat kasvaneet ja parantaneet tulostaan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Kaukoliikenteen matkustajamäärät jatkoivat vahvaa kasvua ja kasvu oli 9,5 prosenttia, kotimaan kaukoliikenteessa kasvu oli 8,8 prosenttia. Markkinaehtoisessa liikenteessä matkamäärät kasvoivat yli 11 prosenttia, pääyhteysväleillä jopa yli 20 prosenttia. Markkinaehtoisen liikenteen täyttöaste oli 43,3 prosenttia (38,0). VR lisäsi kaupalliseen kaukoliikenteeseen kesäkuussa 45 uutta junavuoroa viikossa.

VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat 5,3 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 21,5 miljoonaa tonnia (20,4). Kasvaneiden volyymien lisäksi aktiivinen liiketoimintakonseptien kehittäminen nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa on mahdollistanut kilpailukyvyn parantamisen.

VR Trackin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5,5 prosenttia ja oli 131,3 miljoonaa euroa (124,5). Merkittävimpinä rakentamishankkeina käynnistyivät Tampereen raitiotieallianssi ja Riihimäki-Tampere rataosan turvalaitteiden uusimisprojekti.

Konsernin liikevoitto koheni tuntuvasti

VR-konsernin kannattavuus parani huomattavasti. Tammi−kesäkuun liikevaihto oli 601,4 miljoonaa euroa (562,7). Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 6,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuodesta 35,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 24,7 miljoonaa euroa (-2,6).

VR:n matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 271,2 miljoonaa euroa (243,0) ja se kasvoi tammi−kesäkuussa 11,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen kasvaneet matkustajamäärät.

Juna- ja linja-autoliikenteessä tehtiin yhteensä 63,5 miljoonaa matkaa (56,4). Matkojen määrä kasvoi tammi−kesäkuussa 12,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Linja-autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 35,1 prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 3,7 prosenttia. Matkamäärät koko kaukoliikenteessä kasvoivat 9,5 prosenttia ja lähiliikenteessä 2,7 prosenttia.

Kaukoliikenteen ensimmäiset Matkaketju-pilotit Turun ja Tampereen joukkoliikenteen kanssa alkoivat. Juna-ja asemaravintoloiden toiminnasta vastaava Avecra siirtyi kokoaan VR:n omistukseen ja uudistuvan ravintolavaunun pilottivaunu aloitti liikennöinnin. Lähiliikenteessä toteutettiin merkittävä palvelumallin uudistus, kun lipunmyynti loppui junissa sekä HSL:n että VR:n omalla lähiliikennealueella.

Matkustajaliikenteen katsauskauden liikevoitto oli 25,7 miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi vertailukaudesta (-1,2).

VR Transpointin kuljetusmäärät hyvässä kasvussa

VR Transpointin liikevaihto oli tammi−kesäkuussa 194,9 miljoonaa euroa (190,4) ja kasvoi 2,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto parani ja oli 16,7 miljoonaa euroa (14,2). Kuljetusmäärät nousivat 5,3 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 21,5 miljoonaa tonnia (20,4).

Kotimaan teollisuustuotannon elpyminen ja yleinen Suomen ja Venäjän talouskehitys ovat omalta osaltaan vaikuttaneet positiivisesti kuljetusmäärien kehitykseen alkuvuonna.

VR Trackin liikevaihto kasvoi

VR Trackin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5,5 prosenttia ja oli 131,3 miljoonaa euroa (124,5). Tammi−kesäkuun liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-7,7).

Kauden tärkeimpiä tapahtumia rakentamisessa olivat Tampereen raitiotieallianssin käynnistyminen ja Riihimäki−Tampere rataosan turvalaitteiden uusimisprojekti Liikennevirastolle. VR Trackin ja Liikenneviraston allianssi jatkoi Äänekosken biotuotetehtaan ratahanketta. Alkuvuoden hyvistä uutisista huolimatta rakentamisen loppuvuoden tilauskanta on alhainen, mistä johtuen käynnistettiin YT-neuvottelut mahdollisista lomautuksista. Kunnossapitoliiketoiminnassa rataverkon kunnossapitoalueen 2 allianssi siirtyi toteutusvaiheeseen.

Tulevaisuuden näkymät

Ensimmäiset kymmenen Sr3-sähköveturia ovat kesällä aloittaneet kaupallisessa liikenteessä. Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa.

Uusien dieselvetureiden hankintakilpailutus avattiin kevään aikana ja päätöksiin pyritään kesään 2018 mennessä. Uusien dieselvetureiden hankintamäärä tarkentuu prosessin aikana.

VR ja Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ovat sopineet yksinoikeuden vastineeksi ajettavan velvoiteliikenteen sisällöstä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Kaikki nykyiset 531 viikoittaista junavuoroa säilyvät, samoin säännöllinen pohjoisen yöjunaliikenne.

Kesäkuun lopussa VR-konserni ilmoitti myyvänsä Helsingin päärautatieaseman yhteydessä sijaitsevan pääkonttorinsa kiinteistösijoitusyhtiö Exilionille, joka remontoi tiloihin Scandic Hotelsin käyttöön tulevan hotellin. Yhtiö siirtää pääkonttorin toiminnot Länsi-Pasilaan keväällä 2018. Helsingin päärautatieasema säilyy edelleen VR:n omistuksessa, ja sitä kehitetään lähivuosina vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Kasvua tuovat etenkin matkustajaliikenteen kotimaan kaukoliikenne sekä VR Transpointin rautatielogistiikka.

Matkustajaliikenteessä alkuvuoden hyvän matkustajamäärien kehityksen odotetaan jatkuvan. Samoin VR Transpointin loppuvuoden volyymikehityksen odotetaan säilyvän hyvänä. Volyymikehitystä tukevat muun muassa Äänekosken uuden tehtaan alkava liikenne ja vallitseva hyvä taloussuhdanne.

Miljoonaa euroa H1 2016 H1 2017 Muutos, %
Matkustajaliikenteen matkustajamäärät yhteensä 56,4 63,5 12,6
Junaliikenteen matkustajamäärät 40,5 42,0 3,7
Kuljetetut tonnit yhteensä 20,4 21,5 5,3
VR Groupin liikevaihto 562,7 601,4 6,9
VR Groupin liikevoitto 1,2 36,8  

VR Groupin puolivuosikatsaus