Siirry sisältöön

VR Groupin tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus – matkustaminen ei ole vielä elpynyt, piristymistä odotettavissa kesälle

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:

  • VR Groupin liikevaihto laski katsauskaudella 18,3 prosenttia 187,5 (229,5) miljoonaan euroon. Taustalla on koronaepidemia, joka on jo vuoden ajan vähentänyt junamatkustamista ja vaikuttanut merkittävällä tavalla erityisesti työmatkaliikenteeseen.    
  • Konsernin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa –14,7 (12,9) miljoonaa euroa tappiolla.
  • Kaukojunien matkamäärät laskivat tammi-maaliskuussa 60,9 prosenttia ja niissä tehtiin 1,3 (3,3) miljoonaa matkaa. Junamatkustamisen turvallisuustoimenpiteet jatkuivat maskipakon käyttöönotolla ja matkustajamäärien rajoituksilla koko maassa.  
  • VR Transpointin kuljetusvolyymit pysyivät viime vuoden tasolla. Rautatielogistiikan kuljetusmäärät olivat 8,9 (8,8) miljoonaa tonnia. Katsauskauden aikana kerrottiin, että VR Transpoint varmistaa Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan puunsaannin.
  • Sopimus norjalaisen junaoperaattori Vyn kanssa yöjunavaunujen modernisoinnista oli VR FleetCarelle merkittävä kasvustrategian onnistuminen.
  • 24.3. ilmoitettiin VR Groupin toimitusjohtajan vaihtumisesta. Rolf Jansson siirtyy toisen yrityksen palvelukseen viimeistään lokakuun alusta 2021. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyi välittömästi. 

VR Group, keskeiset tunnusluvut

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Koronaepidemia on leimannut vahvasti myös yhtiömme alkanutta vuotta. Matkustajaliikenteen matkamäärät jäivät samalle tasolle kuin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Erityisesti työmatkustaminen on ollut vähäistä, minkä vuoksi toimintamme on jatkunut tappiollisena. Yöjunaliikenne sen sijaan on kehittynyt positiivisesti, ja kysyntää on tukenut kotimaanmatkailun suosio korona-aikana. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka uudet lisäpalvelumme on otettu myönteisesti vastaan, esimerkkinä aamiaisten toimittaminen yöjunien hytteihin. Henkilöstömme ansaitsee erityiskiitoksen palvelualttiudesta ja venymisestä haastavan poikkeusajan keskellä. 

Olemme joutuneet vähentämään vuoden alussa markkinaehtoisia junavuorojamme. Seuraamme kuitenkin kysyntää viikkotasolla ja pystymme palauttamaan vuoroja taas nopeasti liikenteeseen. Uskomme, että matkustaminen alkaa palautua asteittain kesällä, kun rajoitustoimet helpottavat. Toivottavasti pystymme käynnistämään kesällä uudestaan myös Venäjän-liikenteen, joka on ollut keskeytettynä viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Otimme junaliikenteessä käyttöön maskipakon 11.3. uutena terveysturvallisuutta varmistavana toimenpiteenä, asiakkaidemme toiveesta. Lisäksi rajoitimme kaikkien juniemme matkustajamääriä puoleen kapasiteetista kuukaudeksi 27.3. alkaen. Junissa ei edelleenkään ole todettu koronatartuntaketjuja. Myös ravintoloita koskevat rajoitukset vaikuttivat matkustajaliikenteen liiketoimintaan Avecran kautta. Ravintolavaunut ja suurin osa toimipaikoista olivat suljettuina maaliskuun 8. päivästä huhtikuun loppuun. Konsernitasolla päätimme tukea kiinteistöissämme toimivia ravintola- ja kahvilayrittäjiä vuokramaksujen vapautuksella maaliskuun osalta. 

HSL:n ja VR:n uuden sopimuksen mukainen lähijunaliikenne käynnistyy kesäkuussa 2021, mikä edellyttää merkittäviä muutoksia meidän toimintamalleissamme. Voittamamme kilpailutus koskee sekä lähijunien operointia että kunnossapitoa. Katsauskaudella olemme valmistelleet myös Tampereen Ratikan liikennöinnin aloittamista elokuussa 2021 muun muassa henkilöstön koulutuksilla. 

Logistiikan kuljetusvolyymit ovat katsauskautena pysyneet viime vuoden tasolla. Kysyntä kotimaassa on ollut hyvää, ja rautatielogistiikassa raakapuu- ja rautapasutekuljetukset ovat tuoneet volyymikasvua. Metsäteollisuuden tuotteista sellu ja sahatavara ovat olleet kasvussa, mutta paperikuljetusten määrä on laskenut viime vuoteen nähden johtuen tehtaiden tuotantokapasiteetin leikkauksista. Myös kotimaan maantielogistiikassa on tapahtunut selvää kasvua viime vuoteen verrattuna. Idänliikenteessä sen sijaan suunta on ollut laskeva ja rautatielogistiikan alkuvuosi on alkanut vaisusti, esimerkiksi rautapelletin ja kemian tuotteiden kuljetuksissa.  

Sopimus Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuukuljetuksista on meille hyvin merkittävä. Sen myötä Metsä Groupin tehtaalle kulkee rautateitse viisi miljoona kuutiota raakapuuta vuodessa ja VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Kaluston osalta alkuvuodesta aloitti myös ensimmäinen uusilla, modulaarisilla Finnowagoneilla varustettu pyriittijuna kaupallisessa liikenteessä. Lisäksi venäläinen tytäryrityksemme Finnlog on ottamassa käyttöön uusia hakevaunuja. 

VR FleetCare jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Tytäryhtiömme teki hienon avauksen Norjaan sopimuksella junaoperaattori Vyn kanssa kahdeksan yöjunavaunun modernisoinnista tämän vuoden aikana. VR FleetCare myös organisoi tuotantoaan uudelleen palvelulähtöisesti vauhdittaakseen kasvua ja kehittääkseen palveluita, ja komponenttien elinkaaripalvelut keskitettiin omaan liiketoimintayksikköönsä. Lisäksi Helsingin varikolle asennettiin yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, joka tuottaa ympäristöystävällistä energiaa Pendolino-junien kunnossapitoon.” 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 

VR-Yhtymä Oy:n 9.4.2021 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, ettei vuodelta 2020 jaeta osinkoa.

VR:n uuden lähijunakaluston hankinta etenee. 9.4.2021 kerrottiin, että arvoltaan noin 250 miljoonan euron EU-kilpailutukseen on ilmoittautunut kuusi yritystä. Hankinta koskee alustavasti 25 SmX-junaa, joilla korvataan vanhoja, elinkaarensa päässä olevia Sm2-lähijunia ja Eil- ja Eilf-lähiliikennevaunuja. 

VR Transpoint toi Suomen raiteille jälleen uuden jättimäisen tavarajunan. 7 000 tonnin painoisessa junassa on peräti 80 vaunua ja pituutta noin kilometri. Transitoliikenteessä Vainikkala–Hamina-välillä liikennöivää junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia. Junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä.

VR kertoi 8.4.2021 yli 4,5 miljoonan euron investoinnista kaukojunien verkkoyhteyksien kehittämiseen. Matkustajille on luvassa toivottu, jopa viisi kertaa parempi yhteys.

Näkymät tilikaudelle 2021:

Koronaepidemian kehittyminen hallitsee kuluvan vuoden näkymiä, etenkin matkustajaliikenteessä. Matkustamisen uskotaan elpyvän kesällä, kun rokotuskattavuus laajenee, rajoitustoimet vähenevät ja vapaa-ajan matkailu kotimaassa lisääntyy. VR voi palauttaa vuoroja nopeasti liikenteeseen kysynnän vahvistuessa. 

Tavaraliikenteessä on odotettavissa, että positiivinen talouskasvu pitää kysynnän hyvällä tasolla, kotimaan osalta varsinkin raakapuu- ja metallikuljetuksissa. VR FleetCaren ulkoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuodesta. Se on voittanut kilpailutuksia, joiden toteutus alkaa tai laajenee kuluvan vuoden aikana.

Konsernitasolla VR Group odottaa liikevaihdon kasvavan ja tuloksen parantuvan viime vuoteen nähden. Pidemmällä tähtäimellä ilmastoystävällisen raideliikenteen suosio on kasvussa, ja VR Group pyrkii aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin kasvattamaan raideliikenteen kulkumuoto-osuutta.

Koko tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus liitteineen