Siirry sisältöön
VR Transpoint, yhdistetyt kuljetukset

VR hakee logistiikkapalvelujen kasvua uusilta toimialoilta ja vihreästä siirtymästä

Raideliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Siksi se on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen. VR:n logistiikkaliiketoiminnassa, VR Transpointissa, panostetaan aktiivisesti kolmeen keskeiseen kasvualueeseen, jotka tukevat vihreää siirtymää: teollisuuden investointeihin, vihreän siirtymän investointeihin sekä yhdistettyihin kuljetuksiin.

Tulevaisuuden tehdasinvestoinnit Suomessa vaativat kestäviä kuljetusratkaisuja, ja päästötön rautatieliikenne kuljetusmuotona on keskeinen osa vihreää siirtymää. Metsäyhtiöt ovat viime vuosina tehneet merkittäviä sijoituksia uusiin tuotantolaitoksiin ja kapasiteetin laajentamiseen Suomessa.

"Autamme asiakkaitamme löytämään optimaaliset kuljetusratkaisut heidän investointipäätöstensä tueksi. Uusia tehtaita suunniteltaessa on jo alkuvaiheessa huomioitava rautatieinfrastruktuurin nykytila ja tarvittavat investoinnit. Yhdistämällä voimat jo varhaisessa vaiheessa, on paremmat mahdollisuudet kehittää tehokkaimmat kuljetuskonseptit, jotka vahvistavat myös asiakkaidemme kilpailukykyä. Tehokkaat logistiikkaratkaisut ovat olennainen osa yritysten kasvutarinaa", VR Transpointin johtaja Eljas Koistinen kertoo.

VR Transpointin kasvuhakuisuutta tukee myös ajankohtainen trendi: vihreään siirtymään liittyvät uuden teollisuuden alat, kuten biometanolilaitokset, vetyteollisuus ja hiilineutraalin teräksen valmistus.

"Tuotteen sertifiointi ympäristöystävälliseksi edellyttää, että myös sen kuljetusketju on riittävän vihreä. Tässä rautateiden päästötön kuljetusketju on ratkaisevassa roolissa", Koistinen jatkaa.  

Rahtia raiteille yhdistetyillä kuljetuksilla

VR Transpoint luo yhteistyöhön pohjautuvaa palvelukonseptia yhdistettyihin kuljetuksiin. Yhdistetyillä kuljetuksilla tarkoitetaan yhdistelmäajoneuvojen, vetoautojen tai perävaunun kuljettamista junalla. Alkuvaiheessa infra ja kalusto mahdollistavat konttien ja trailereiden kuljettamisen junalla.

"Olemme kartoittaneet mahdollisuuksia yhdistettyjen kuljetusten käynnistämiselle eri toimijoiden kanssa – ja kiinnostusta aiheeseen tuntuu löytyvän. Riittävä pohjavolyymi mahdollistaisi palvelun käynnistämisen jo ensi vuoden aikana. Kysynnän lisääntyessä kapasiteettia voidaan kasvattaa asiakastarpeen mukaan. Yhdistetyt kuljetukset tukevat erittäin hyvin myös päästövähennystavoitteita", Koistinen sanoo.

Yhdistettyjen kuljetusten liikennöintiä suunnitellaan aluksi Vuosaaren satamasta Ouluun. Potentiaalisia asiakkaita olisivat esimerkiksi kuljetusliikkeet, kaupan keskusliikkeet tai laivayhtiöt. Palvelu mahdollistaisi rautatiekuljetukset myös toimijoille, joilla siihen ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta.

"Yhdistetyt kuljetukset ovat yksi ratkaisu ympäristöystävällisen raideliikenteen kilpailukyvyn ja liikennemuoto-osuuden kasvattamiseksi Suomessa. Visionamme on luoda laaja intermodaaliverkosto useampien kaupunkien välille ja pidemmällä tähtäyksellä jopa löytää ratkaisuja, joilla suomalaiset tuotteet pääsisivät junalla keskiseen Eurooppaan", Koistinen visioi.