Siirry sisältöön

VR irtisanoo idän tavaraliikenteeseen liittyvät sopimukset

VR Groupin hallitus teki 6.4. päätöksen idän tavaraliikenteen hallitusta pysäyttämisestä ja yhtiö on sen perusteella laatinut suunnitelman liikenteen alasajamiseksi, asiakkaiden kanssa neuvotellen ja huoltovarmuus huomioiden. Suunnitelman mukaiset sopimusten irtisanomiset on käynnistetty, ja liikenne loppuu kokonaan viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Suunnitelma kattaa VR:ää velvoittavan lainsäädännön ja muun juridiikan, asiakassopimukset ja huoltovarmuuskysymykset. VR tavoittelee mahdollisimman nopeaa liikenteen alasajoa ja on tänään aloittanut asiakassopimusten irtisanomisen, mutta jokin osa liikenteestä voi jatkua irtisanomisehtojen mukaisesti vuoden loppuun, mikäli asiakas sitä edelleen vaatii.

"Arvioimme, että liikenne vähenee noin kolmannekseen alkuperäisestä tasosta jo kesän loppuun mennessä. Osa asiakkaista haluaa jatkaa liikennettä irtisanomisajan loppuun, mutta jatkamme edelleen neuvotteluja liikenteen tätä nopeammasta pysäyttämisestä. Kaikki VR:n operoima idän tavaraliikenne loppuu joka tapauksessa viimeistään vuoden loppuun mennessä", VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola kertoo.

Länsimaiden pakotteet eivät toistaiseksi kohdistu rautatieliikenteeseen EU:n ja Venäjän välillä, joten VR:n asiakkaiden kanssa tekemien tavaraliikennesopimusten purkaminen tulee hoitaa lähtökohtaisesti sopimuksissa määritellyllä ja asiakkaiden kanssa neuvoteltavalla tavalla. Asiakaskohtaisesti liikenne voidaan lopettaa heti, mikäli asiakas siihen suostuu. Sopimukset Venäjän rautateiden (RZD) kanssa päättyvät samassa yhteydessä liikenteen loppumisen kanssa.

Mahdollisista pakotteista ja lisärajoituksista päättää Euroopan unioni. VR noudattaa toiminnassaan tarkasti pakotepäätöksiä samoin kuin kaikkea muutakin lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Mikäli uusia pakotteita tulee voimaan, aikataulu lopunkin idänliikenteen pysäyttämiseksi nopeutuu niiden mukaiseksi.

VR luopuu myös tavaraliikenteen Venäjään liittyvistä osakkuus- ja tytäryhtiöistään

VR-Yhtymä on myös käynnistänyt neuvottelut suomalaisten osakkuusyhtiöidensä ContainerTrans Scandinavian (CTS) ja Freight One Scandinavian (FOS) omistuksiensa myymisestä tai alasajosta. Lisäksi VR-Yhtymä on aloittanut neuvottelut venäläisen tytäryrityksensä Finnlogin myymisestä.

CTS on konttikuljetuksia ja huolintapalveluita Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden ja Aasian välillä tarjoava yritys, josta VR omistaa 50 prosenttia ja JSC TransContainer 50 prosenttia.

FOS on Suomen, Venäjän ja IVY-maiden välisiin vaunukuorma- ja kokojunalähetyksiin erikoistunut logistiikkayhtiö, josta VR omistaa 50 prosenttia ja JSC Freight One (PGK) omistaa 50 prosenttia.

Finnlog on VR:n venäläinen tytäryhtiö, joka on vuokrannut vaunuja VR Transpointin suomalaisille avainasiakkaille sekä operoinut vaunuja Venäjän ja Suomen välisessä tuontipuuliikenteessä.

VR-Yhtymä on jo aiemmin vuonna 2021 myynyt kansainvälisiä maantiekuljetuksia harjoittaneen Transpoint International (FI) Oy:n toiminnot niin Suomessa kuin Venäjällä Avind International Oy:lle.