Siirry sisältöön
Raakapuun lastausta

VR Transpoint ja Metsä Group ovat sopineet uudenlaisesta toimintatavasta raakapuun junakuljetuksissa

VR Transpoint ja Metsä Group kertoivat maaliskuussa 2021 logistiikkakumppanuudesta Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuukuljetuksissa. Yhteistyö laajenee niin, että VR Transpoint vastaa lisäksi myös Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla Metsä Groupin puun lastauksesta.

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuun kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu. VR Transpoint tarjoaa Metsä Groupille kokonaispalvelun raakapuun junakuljetuksissa puuterminaalilta tehtaaseen. Uutta yhteistyössä on se, että VR Transpoint vastaa raakapuun junakuljetusten lisäksi puun vastaanotosta ja lastauksesta Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleissa.

”Sopimus on meille erittäin merkittävä sekä rautatielogistiikan volyymien kannalta että raakapuukuljetusten uutena konseptina, jossa logistiikan tehokkuutta on lisätty yhdistämällä kuljetuksiin sujuvat lastauspalvelut. Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

”Ympäristöystävällisillä ja luotettavilla rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella, yhteistyössä kehitetyllä toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

VR Transpointin tavoitteena on puolittaa keskimääräinen lastausaika, mikä on mahdollista tehokkaan ja ympäristöystävällisen lastauskaluston sekä asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä luodun kuljetuskonseptin avulla.  VR Transpointin yhteistyökumppanina puunlastauksissa toimii logistiikka- ja konepalveluratkaisuja tarjoava Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

”Kuljetusten ja lastauksen yhdistäminen mahdollistaa töiden tarkan suunnittelun ja resurssien tehokkaan käytön. Lisäksi reagointi muuttuviin tilanteisiin onnistuu kokonaispalveluketjulta merkittävästi perinteistä hajautettua mallia tehokkaammin sekä joustavammin lisäten myös kuljetusten toimitusvarmuutta. Kun logistiikan kokonaistehokkuus kasvaa, se parantaa myös molempien yritysten kilpailukykyä”, Koskinen lausuu.

”Joustava ja kustannustehokas toiminta on edellytys raakapuun toimitusketjun toimivuudelle”, Alarautalahti toteaa.

Yhteistyön myötä VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.