Siirry sisältöön
VR Transpoint teräskelakuljetukset, Raahe

VR Transpointin ja teräsyhtiö SSAB:n uusi sopimus laskee kuljetuspäästöjä merkittävästi

VR Transpoint ja SSAB ovat solmineet sopimuksen raaka-aine- ja tuotekuljetuksista rautateillä. Tavoitteena on puolittaa yhteistyön piiriin kuuluvien kuljetusten päästöt vuoteen 2024 mennessä.

Kuljetuspäästöt puolittavan teräskelojen ja rautapellettien rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen volyymi on massiivinen. Vuositasolla kyse on 2,3 miljoonan tonnin kuljetuksista, joten logistiikan tehokkaalla, turvallisella ja ympäristöystävällisellä toteutuksella on painoarvoa. VR Transpoint ja SSAB ovat jo onnistuneet vähentämään kuljetusten päästöjä 16 prosenttia vuoden 2018 tasosta – uusi yhteinen tavoite on puolittaa nykyiset päästöt vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi tunnistetuilla potentiaaleilla vielä suuremmatkin päästövähennykset ovat tulevaisuudessa mahdollisia.

“Kolmen seuraavan vuoden tavoite saavutetaan siirtämällä kuljetuksia osin maanteiltä raiteille sekä kehittämällä ja uusimalla rautatie- ja maantiekalustoa. Lisäksi tehokkuutta parantaa raiteiden sähköistäminen. Tulemme nyt sovituilla toimenpiteillä saavuttamaan noin 50 % vähennyksen nykyiseen päästötasoon verrattuna”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen arvioi.

”Teemme jatkuvasti työtä kaikkien kuljetustemme kehittämiseksi kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on mahdollisimman tehokas logistinen kokonaisuus ja mahdollisimman pienet päästöt. Yhteistyö VR Transpointin kanssa on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja nyt sovitut tavoitteet merkittävä uusi askel tässä työssä,” SSAB Europen Suomen toimintoja vetävä Janne Pirttijoki kertoo.

Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Turvallisuus on sekä VR Transpointille että SSAB:lle ensiarvoisen tärkeää ja kehitystä seurataan.  Kummankin yhtiön tavoitteena on tapaturmaton työyhteisö.

Rautatiekuljetukset pitävät teollisuuden ja viennin vauhdissa  

VR Transpoint on SSAB:n keskeinen kuljetuskumppani raaka-ainekuljetuksista terästuotteisiin saakka. Kuljetusketju on monivaiheinen ja sen sujuva toteutus turvaa tuotannon jatkumisen.

“Teollisuuden kuljetusten varmistaminen on tärkeä asia koko kansantaloutemme kannalta. Varsinkin metalliteollisuuden kansainvälisessä toimintaympäristössä tehokkaat logistiikkaratkaisut korostuvat”, VR Transpointin Koskinen taustoittaa. 

”Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä meille sekä raaka-aineiden kuljettamisessa että tehtaidemme välisessä liikenteessä ja viennissä”, SSAB:n Pirttijoki jatkaa.

Rautapelleteistä suurin osa tulee Ruotsista, mutta myös Venäjältä saapuu rautateitse merkittäviä määriä rautapellettejä SSAB:n terästehtaalle Raaheen. Raahessa valmistetaan kuumavalssattuja nauha- ja levytuotteita. Merkittävä osa teräskeloista kulkee päivittäin Raahesta Hämeenlinnaan Megajunaksi nimetyllä junalla. Hämeenlinnassa terästä jatkojalostetaan, ja vientituotteet lähtevät rautateitse Hämeenlinnan tehtaalta satamiin. SSAB on merkittävä asiakas VR Transpointille paitsi rautateillä, myös maantielogistiikassa.

Sopimuksen myötä VR Transpoint ja SSAB suunnittelevat raidekuljetuksiin uutta kalustoa, joka mahdollistaa entistä suurempien kuormien kuljetuksen. Aiemmin yritykset ovat kehittäneet yhdessä esimerkiksi massaltaan suurimman kotimaisen tavarajunan, 690-metrisen ja 5 200 tonnia painavan Megajunan sekä niin sanotun mammuttirekan maantielogistiikkaan. Massaltaan suurempien kertakuljetusten avulla on parannettu tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä.