Siirry sisältöön

Vuoden 2021 aikana tehtiin noin 8,6 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen matkaa ja tavaraa kuljetettiin rautateitse 37,4 miljoonaa tonnia

Yhteensä viime vuonna tehtiin 8,6 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen junamatkaa, noin 8 % enemmän kuin vuonna 2020 ja noin 40 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tavaraa kuljetettiin rautateitse 37,4 miljoonaa tonnia viime vuoden aikana.

Joulukuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 944 000 matkaa, noin 102 % enemmän kuin vuoden 2020 joulukuussa ja noin 19 % vähemmän kuin vuonna 2019. Eniten matkustus kasvoi joulukuussa marraskuuhun verrattuna Helsingin ja Jyväskylän (+208 %), Helsingin ja Turun (+172 %) sekä Helsingin ja Tampereen (+168 %) välillä.

”Matkamäärät kasvoivat koronasta huolimatta viime vuoden aikana. Etenkin loppuvuosi oli onnistunut. Kehitimme digipalveluitamme merkittävästi viime vuoden aikana. Toimme VR Matkalla -sovellukseen mahdollisuuden muuttaa itse kertalipun matkustusajankohtaa, vaihtaa istumapaikkaa sekä korottaa matkustusluokkaa. Vr.fi:hin toimme puolestaan helposti ostettavaksi yöjunien makuuhytit sekä autopaikat. Vaikka Omikron vähentää asiakkaiden matkustamista ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syksyyn verrattuna, odotamme pääsevämme keväällä uuteen nousuun tilanteen kehittyessä normaalimpaan suuntaan”, kertoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.  

VR Transpointin rautatiekuljetusmäärissä kasvua

Vuonna 2021 VR Transpoint kuljetti tavaraa rautateitse 37,4 (36,6) miljoonaa tonnia, joka on 2 % enemmän vuoteen 2020 verrattuna. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit kasvoivat 8 % ja kansainvälinen liikenne vähentyi 7 % edellisvuoteen verrattuna.

”VR Transpointilla on hyvä vuosi takana. Etenimme strategian mukaisesti monella tapaa –solmimme vuoden aikana merkittäviä sopimuksia, muun muassa Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuulogistiikasta. Lisäksi toimme liikenteeseen myös uusia kalustoratkaisuja, joiden avulla olemme voineet kasvattaa kuormakokoja samalla kuitenkin vähentäen päästöjä. Tästä on hyvä jatkaa ja keskitymme toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja tinkimättömään asiakaslähtöisyyteen”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo.

Joulukuussa rautatiekuljetusten volyymit laskivat 3 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 3,3 (3,4) miljoonaa tonnia.

 

Talvi näkyi joulukuun täsmällisyydessä – lumisade ja pakkanen aiheuttivat haasteita sekä kalustolle että ratainfralle

Kaukoliikenteen junista täsmällisiä oli joulukuussa yhteensä 80,9 %. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos kaukoliikenteen juna on 5 minuuttia tai enemmän myöhässä. Suurin osa (41 %) kaukoliikenteen myöhästymisistä johtui radasta, 34 % VR:stä johtuvista syistä ja 25 % muista syistä.

VR:n lähiliikenteen junista (R, Z, G, M, D, T) täsmällisiä oli 91,2 %. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos lähiliikenteen juna on 3 minuuttia tai enemmän myöhässä. Suurin osa (50 %) myöhästymisistä johtui muista syistä, 26 % radasta ja 24 % VR:stä johtuvista syistä.

HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen oli joulukuussa 0,93 minuutin verran. Suurin osa myöhästymisistä (59 %) johtui muista syistä, 27 % radasta johtuvista syistä ja 13 % VR:stä johtuvista syistä.