VR Transpointin toimintajärjestelmä ja vastuullisuus

VR Transpoint toteuttaa VR Groupin toimintajärjestelmässä määriteltyjä strategisia tavoitteita rautatie- ja maantieliikenteen erityispiirteet huomioiden.

Toiminnoissamme yhdistyvät sertifioidut järjestelmät

Toimintajärjestelmä ohjaa henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme kestävän kehityksen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Oman henkilöstön ja sopimusautoilijoiden aktiivinen koulutus, säännölliset auditoinnit sekä vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella kehitämme toimintaamme jatkuvasti palveluhenkisemmäksi.

Toiminnoissa huomioidaan lisäksi VR-Konsernin erityispiirteet ja mahdollisuudet, sekä edistetään yhteisten päämäärien ja muiden strategisten tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti ympäristölupauksien antamista vuoteen 2020 saakka tarkastellaan säännöllisesti.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikan toiminta ja vastuullisuus perustuu sertifioituun toimintajärjestelmään

Kuljetuspalvelumme kannalta tärkeitä asioita rautatiekuljetusten toimintaympäristössä ovat:

  • asiakas- ja kumppaniyhteistyö
  • kuljetuspalvelun kehittäminen
  • henkilöstön koulutus, hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
  • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
  • kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
  • lakien ja säädösten noudattaminen

Authorised Economic Operator (AEO), eli valtuutettu taloudellinen toimija on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. Yritys, joka on saanut turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen, on oikeutettu siihen koko EU:n alueella. Henkilökuntamme on koulutettu ja perehdytetty AEO- toiminnan vaatimuksiin.

Kotimaan maantielogistiikka

Massatavaralogistiikassa vastuullisuutta tukee toimintajärjestelmän kolme sertifioitua järjestelmää:

Massatavaralogistiikan toimintaympäristössä ja asiakkaan kannalta tärkeätä ovat mm.

  • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
  • kokonaisturvallisuuden huomioiminen ja kehittäminen
  • liikennöitsijä yhteistyö, koulutus ja auditoinnit
  • henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
  • lakien ja säädösten noudattaminen, erityisesti huomioidaan tilaajavastuulaki.

AEO (Authorised Economic Operator eli valtuutettu taloudellinen toimija) on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella. AEO on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO-Tullivaatimuksia on koulutettu ja noudatetaan massatavaralogistiikassa, erityisesti Cargo East Terminaalissa.

Kansainvälinen maantielogistiikka

Transpoint Internationalin vastuullinen toiminta perustuu sertifioituun toimintajärjestelmään

Kuljetuspalvelumme kannalta tärkeitä asioita Transpoint Internationalin toimintaympäristössä ovat:

  • asiakas- ja kumppaniyhteistyö
  • kuljetuspalvelun kehittäminen
  • henkilöstön koulutus, hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
  • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
  • kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
  • lakien ja säädösten noudattaminen

Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa huomioidaan kansainvälisen maantieliikenteen erityispiirteet.