VR Transpointin toimintajärjestelmä ja vastuullisuus

VR Transpoint toteuttaa VR Groupin toimintajärjestelmässä määriteltyjä strategisia tavoitteita rautatie- ja maantieliikenteen erityispiirteet huomioiden.

Toiminnoissamme yhdistyvät sertifioidut järjestelmät

Toimintajärjestelmä ohjaa henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme kestävän kehityksen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Oman henkilöstömme ja sopimusautoilijoiden aktiivisen koulutuksen, säännöllisten auditointien sekä asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella kehitämme toimintaamme jatkuvasti palveluhenkisemmäksi.

Toiminnoissa huomioidaan lisäksi VR-konsernin erityispiirteet ja mahdollisuudet sekä edistetään yhteisten päämäärien ja muiden strategisten tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti ympäristölupauksien antamista vuoteen 2020 saakka tarkastellaan säännöllisesti.

Henkilökuntamme on koulutettu ja perehdytetty AEO-vaatimuksiin (Authorised Economic Operator). Valtuutettu taloudellinen toimija on yritys, joka on saanut tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. AEO on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. 

 

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikan toiminta ja vastuullisuus perustuu sertifioituun toimintajärjestelmään

Kuljetuspalvelumme kannalta tärkeitä asioita rautatiekuljetusten toimintaympäristössä ovat:

 • asiakas- ja kumppaniyhteistyö
 • kuljetuspalvelun kehittäminen
 • henkilöstön koulutus, hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
 • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
 • kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
 • lakien ja säädösten noudattaminen

 

Kotimaan maantielogistiikka

Massatavaralogistiikassa vastuullisuutta tukee toimintajärjestelmän kolme sertifioitua järjestelmää:

Massatavaralogistiikan toimintaympäristössä ja asiakkaan kannalta tärkeää ovat mm.

 • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
 • kokonaisturvallisuuden huomioiminen ja kehittäminen
 • liikennöitsijäyhteistyö, koulutus ja auditoinnit
 • henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
 • lakien ja säädösten noudattaminen, erityisesti huomioidaan tilaajavastuulaki

 

Kansainvälinen maantielogistiikka

Transpoint Internationalin vastuullinen toiminta perustuu sertifioituun toimintajärjestelmään

Kuljetuspalvelumme kannalta tärkeitä asioita Transpoint Internationalin toimintaympäristössä ovat:

 • asiakas- ja kumppaniyhteistyö
 • kuljetuspalvelun kehittäminen
 • henkilöstön koulutus, hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
 • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
 • kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
 • lakien ja säädösten noudattaminen

Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa huomioidaan kansainvälisen maantieliikenteen erityispiirteet.