Vastuullista kuljettamista

VR Transpoint edellyttää toimittajiltaan rekisteröitymistä
Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Lisäksi se velvoittaa yritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. VR Transpoint käyttää aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä toimittajia, niin kuljetuksissa kuin muissakin toiminnoissaan.