Turvallisuustyötä kaikilla tasoilla

Huolehdimme turvallisuudesta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilöstömme saa kattavan perehdytyksen ja turvallisuuskoulutuksen. Ajankohtaiset turvallisuusasiat käsitellään säännöllisesti työpaikoilla pidettävissä turvallisuustuokioissa. Työntekijämme ja alihankkijamme noudattavat poikkeuksetta asiakkaamme turvallisuus­vaatimuksia liikkuessaan asiakkaan alueella.

Työntekijöillämme on käytössään asianmukaiset suojavaatteet, turvajalkineet ja muut henkilösuojaimet, joiden käyttöä valvotaan. Kaikki turvallisuuspoikkeamat tutkitaan huo­lellisesti, syyt selvitetään ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan, jotta vastaavalta välty­tään. Sattuneista poikkeamista otetaan aina opiksi.

Liikenne-­ ja työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti vuosittain sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä.

Vaalimme ja kehitämme myös ympäristöturvallisuutta vuosittain sovitun ohjelman mu­kaan. Kuljetuspalvelumme ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä. Vaarallisten ainei­den kuljetusten turvallisuus on erityisen tarkasti suunniteltua, valvottua ja hallittua.

VR Transpointin toiminnan laatu, turvallisuus, talous ja kestävä kehitys on sertifioitu.