Turvallisuus toiminnan perustana

VR Transpointilla turvallisuus on pääasia. Olemme sitoutuneet noudattamaan asiakkaiden asettamia turvallisuustavoitteita ja toimimaan yhteistyökumppaniemme kanssa turvallisuutta edistävällä tavalla.

Työntekijämme noudattavat asiakkaamme turvallisuusvaatimuksia liikkuessaan asiakkaan tuotantoalueella.  Liikenne- ja työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti vuosittain sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä. VR Transpointin henkilöstö saa kattavan perehdytyksen ja turvallisuuskoulutuksen. Ajankohtaiset turvallisuusasiat käsitellään säännöllisesti työpaikoilla pidettävissä turvallisuustuokioissa.

Työntekijöillä on käytössään asianmukaiset suojavaatteet, turvajalkineet ja muut henkilönsuojaimet, joiden käyttöä valvotaan. Kaikki turvallisuuspoikkeamat tutkitaan huolellisesti, syyt selvitetään ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan, jotta vastaavalta vältytään. Sattuneista poikkeamista otetaan opiksi.

VR Transpoint vaalii ja kehittää myös ympäristöturvallisuutta vuosittain sovitun ohjelman mukaan. Kuljetuspalvelumme ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä. Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus on erityisen tarkasti suunniteltua, valvottua ja hallittua.