Ympäristö VR Transpoint

Kuljetukset ympäristöä kunnioittaen

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristötyöhön. Huomioimme toiminnassamme myös asiakkaidemme ympäristötavoitteet ja -vaatimukset.

  • Kasvatamme energiatehokkaan sähkövedon osuutta rautateiden tavarakuljetuksissa.
  • Otamme käyttöön uutta, energiaa säästävää vetokalustoa raideliikenteessä ja ratapihoilla.
  • Uusimme ja muunnamme vaunuja hyödyntäen vanhan kaluston käyttökelpoiset osat.
  • Kasvatamme tavarajunien ja ajoneuvoyhdistelmien kokoa samalla vähentäen energiankulutusta ja päästöjä.
  • Varmistamme, ettei vaarallisten aineiden kuljetuksissa satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
  • Maanteillä minimoimme ajamista ilman kuormaa ja suosimme päästöjä vähentäviä moottorityyppejä.

Tutustu VR Groupin ympäristölupauksiin.

Lue lisää siitä, miksi juna on energiatehokas kuljetusmuoto.