Tulevaisuuden osaajat

 

Uusi VR Trackin trainee-ohjelma tarjoaa vastavalmistuneille poikkeuksellisen läpileikkauksen koko yritykseen.

VR Trackin uusi trainee-ohjelma alkoi lokakuussa. Jo nyt trainee Eveliina Mäkäräinen, 25, on piirtänyt ratapenkereiden poikkileikkauksia ja Vili Paavola, 27, mitoittanut turvavalaistusta Turun Logomon uudelle sillalle. Molemmat ovat päässeet heti perehdytyksen jälkeen kiinni varsinaisiin töihin.

– Rataverkko on ainutlaatuinen kokonaisuus, jota ei opi yksistään koulunpenkillä, Tampereen ammattikorkeakoulun sähkötekniikasta valmistuva Paavola ja Oulun yliopiston ympäristötekniikasta valmistunut Mäkäräinen sanovat. Vuoden mittaisessa trainee-ohjelmassa nuoret työskentelevät kolmessa eri liiketoiminnossa neljän kuukauden ajan. Jokaiselle traineelle on räätälöity omaa koulutusalaa vastaava polku. 

Paavola työskentelee vuoden aikana sähkösuunnittelussa, kunnossapidossa ja sähkörakentamisessa. Mäkäräisen reitti kulkee geosuunnitteluyksiköstä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöyksikön kautta rakentamiseen.

Ohjelmassa on mukana myös kaksi muuta traineeta. Heistä Laura Saarlo työskentelee nyt turvalaitesuunnittelussa Helsingissä ja Tuukka Myllymäki raidesuunnittelussa Tampereen ratikkaprojektissa.

– Saamme ainutlaatuisen läpileikkauksen koko yrityksestä. Tarkoituksena on siirtää tietoja ja käytäntöjä liiketoiminnosta toiseen ja löytää itseämme kiinnostavin liiketoiminto, Vili Paavola sanoo.

Traineet pääsevät heti tekemään omaa koulutustaan vastaavaa työtä. Vili tekee Turkuun rakennettavan jalankulkusillan sähkösuunnittelua eli käytännössä hän piirtää sähkökuvia ja miettii komponenttien mitoituksia.

 

Trainee-ohjelman tavoite on antaa vastavalmistuneille nuorille sujuva sisäänajo yritykseen, kertoo strategiakehitysjohtaja ja ohjelman mentori Mirka Nevala. Nuoret saavat vuoden aikana kokemusta VR Trackin eri tehtävistä aina toimistotöistä haalarihommiin. 

Vaikka vuoden pituinen trainee-ohjelma on alkanut nyt ensimmäistä kertaa, myös takavuosilta löytyy vastaavia ohjelmia.

– Toimitusjohtajamme Harri Lukkarinen on tullut taloon aikoinaan trainee-ohjelman kautta.Kenties joku traineistamme on tulevaisuudessa toimitusjohtajamme, Nevala sanoo. Mirka Nevalan mukaan VR Trackillä oltiin todella iloisia hakemusten laadusta. Paavola ja Mäkäräinen törmäsivät trainee-hakuilmoitukseen viime keväänä ainejärjestönsä sähköpostilistalla ja Facebookissa ja päättivät hakea mukaan. He läpäisivät hakuprosessin, johon kuului hakemuksen jälkeen nettipalikkatesti, videohaastattelu ja haastattelu kasvokkain. Moniportainen rekrytointivalinta kesti kesäkuun ajan.

– Olemme saaneet mielestämme erittäin pätevät ja innokkaat traineet, jotka myös henkilöinä sopivat rautatiemaailmaan, Nevala kehuu.

Mäkäräinen ja Paavola uskovat valikoituneensa traineiksi paitsi motivaationsa myös työllistymishalunsa ansiosta. Jo haastattelussa kävi selväksi, että heistä toivotaan pitkäaikaisia työntekijöitä. Molemmat ovat kiinnostuneita työskentelemään VR Trackillä vuoden ohjelman jälkeen. Tavoitteena onkin, että kaikkien neljän urapolku jatkuu talon sisällä myös trainee-taipaleen jälkeen.

– Trainee-vuoden jälkeen mietimme yhdessä VR Trackin kanssa, mikä oli mielestämme mielenkiintoisin liiketoiminto ja mistä liiketoiminnosta meille siten työsuhdetta tarjotaan, Vili Paavola kertoo.

Eveliina muokkailee suunnitelmia AutoCADilla muun muassa ratapenkereiden routamitoituksiin liittyen. Työyhteisö on ottanut traineet hyvin vastaan. 

 

Trainee-ohjelma on iso satsaus seuraavaan sukupolveen. Sen kautta VR Trackille toivotaan tulevaisuuden kykyjä, jotka kasvavat organisaatiossa isompiin rooleihin.

Myös uudet ajattelu- ja työtavat sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat tervetulleita. Myös VR Trackin sosiaalisen median kanavat saavat piristystä, kun traineet ottavat yrityksen Instagram-tilin vuoroviikoin haltuunsa. Mäkäräiselle on jäänyt parhaiten mieleen vierailu Helsingin päärautatieaseman kellotornissa, josta hän postasikin kuvan VR Trackin Instagram-tilille.

– Jo perehdytysviikolla meitä kannustettiin rohkeasti esittelemään omaa työviikkoa somessa. Tutustuimme myös työntekijöihin ja järjestelmiin sekä suoritimme työturva- ja rataturvakurssit, Eveliina Mäkäräinen kertoo.

Eniten Mäkäräinen ja Paavola odottavat työskentelyä ensi kesänä rakentamisen liiketoiminnossa. Siellä pääsee käytännössä jalkautumaan ratatyömaille haalareissa.

– On arvokasta kokemusta nähdä työmaatyöskentelyä, mikäli työllistyn trainee-vuoden päätteeksi esimerkiksi suunnitteluun, Mäkäräinen sanoo.

Kesällä ratatyömaita on useilla eri paikkakunnilla. Niille jalkautuminen vaatii halua matkustaa, mutta se sopii hyvin Tampereella työskentelevälle Mäkäräiselle ja Helsingin sekä Tampereen toimistojen väliä pendelöivälle Paavolalle. Traineet uskovat, että matkustusmyönteisyys oli tärkeä syy heidän valikoitumiselleen traineiksi.

– Matkustelu on iso plussa. On mukavaa, että ei tarvitse jatkuvasti istua konttorissa, Vili Paavola sanoo.

"On palkitsevaa olla mukana traineen matkassa. Se pakottaa itsekin kyseenalaistamaan omia ajattelutapojaan." 

Mirka Nevala, strategiajohtaja ja mentori

Jokaisella traineella on henkilökohtaisena mentorina yksi johtoryhmän jäsen. Ohjaavan esimiehen kautta traineet näkevät puolestaan päivittäistä työskentelyä. Vertaistukea on tarjolla toisilta traineilta.

Mentorit ovat kannustaneet traineita tarjoamaan ideoitaan suoraan johtoportaaseen. Myös jokaiselle mentoritapaamiselle on valmisteltu oma teema. Mirka Nevalan lisäksi mentoreina toimivat Jouni Kekäle, Harri Yli-Villamo ja Mauri Heinämäki.

– On erinomaista, että traineiden ja johdon välillä ei ole kynnystä. Pääsemme luomaan kontakteja ja tekemään rennosti yhteistyötä, Mäkäräinen sanoo.

Mirka Nevala toivoo olevansa mentorina luotettava työtoveri, joka tukee työssäoloa ja auttaa laajemmin ymmärtämään yritystä. Mentorin kanssa voi avoimesti keskustella itseä mietityttävistä asioista. Mentorilta vaaditaan ihmissuhdetaitoja, avointa mieltä, myönteistä asennetta, kuulevaa korvaa ja kykyä etsiä vastauksia.

– On palkitsevaa olla mukana traineen matkassa. Se pakottaa itsekin kyseenalaistamaan omia ajattelutapojaan. Opittavaa on siis puolin ja toisin, Nevala kertoo.

Mäkäräinen ja Paavola ovat kokeneet työyhteisön helposti lähestyttäväksi ja perehdytysviikon antoisaksi. Traineet ovat olleet taloon paitsi todella toivottuja, myös kovasti odotettuja. Molemmat näkisivät itsensä mieluusti mentoreina tulevaisuudessa.

– Sitä ennen olisi hienoa toimia vertaistukimentoreina ensi vuoden traineille. Ehdottomasti meillä olisi sellaiseen innostusta, Paavola ja Mäkäräinen sanovat.

VR TRACKIN TRAINEE-OHJELMA

  • Suunnattu tekniseltä alalta infra-, sähkö- tai automaatiotekniikasta vastavalmistuneille, ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille.
  • Kesto 12 kk, minkä aikana työskennellään neljän kuukauden jaksoissa kolmessa eri liiketoiminnossa.
  • Trainee-ohjelman ovat suunnitelleet VR Trackin oppilaitosyhteistyövastaava Heidi Liljeblad ja kehityspäällikkö Fredrik Ekholm. Liljeblad vastaa ohjelman toteutuksesta ja toimii myös traineiden hallinnollisena esimiehenä ohjelman ajan.
  • Jokaisella traineella on johtoryhmästä oma mentori sekä ohjaaja kussakin liiketoiminnossa vierailuajan.
  • Ohjelma aloitettiin ensi kertaa tässä muodossa tänä syksynä. Ohjelma perustettiin ja traineet rekrytoitiin viime keväänä.
  • Ohjelmaan valitaan tästä lähtien vuosittain 2–4 traineeta. Seuraava haku käynnistyy ensi keväänä.
  • Traineiden matkaa voi seurata VR Trackin Instagram-tilillä

 

Teksti Niina Kellinsalmi Kuvat Antti Vettenranta