Talous

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat hyvä talousjohtaminen sekä kilpailukykyinen ja kannattava liiketoiminta.

Asiakkaita palvelevien investointien rahoitus on mahdollista kilpailukykyisellä ja kannattavalla liiketoiminnalla. Toimimalla laadukkaasti VR Groupin talousjohtamisen strategian mukaisesti luomme liiketoimintojen kanssa kannattavaa kasvua. Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille. VR Group on muun muassa hankkinut parin vuosikymmenen aikana uutta kalustoa noin miljardilla eurolla.

VR Groupin talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toimintaohjeissa. Olemme järjestäneet rahoitusomaisuuden hoidon tuottavalla ja likvidillä tavalla sekä alhaisella riskitasolla.

VR Group veronmaksajana

VR Group on merkittävä veronmaksaja Suomessa. Kaikki VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti.

 

Osingot, verot ja veronomaiset maksut 2016 (M€)
Osingot 100,0
Tuloverot 11,9
Laskennalliset verot 0,2
Välittömät verot yhteensä 12,0
Rataperusmaksu 40,4
Ratavero 1,0
Investointivero 4,0
Ratavero ja -maksu yhteensä 45,4
Muut viranomaismaksut (esim. Trafi-lupamaksut) 0,5
Ajoneuvovero 0,3
Liikenteen sähkövero 0,0
Polttonesteiden vero 13,3
Muu sähkövero 1,7
Energiaverot yhteensä 15,0
Valtiolle maksetut yhteensä 173,3
Kiinteistövero 2,2
Eläkemaksut 64,6
Muut henkilösivukulut 31,3
Työnantajamaksut yhteensä 95,9
Arvonlisäverot (myynnit - hankinnat) 71,4
Palkkaverot (enn.pid.) 102,6
Tilikaudelta tilitettävät verot 174,0
Kaikki yhteensä 445,4