Liiketoiminnot

VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta.

VR:n matkustajaliikenne tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä junilla ja linja-autoilla. VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa. Infraan keskittynyt VR Track tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa rautatiemateriaaleja.

VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä konsernipalvelut

VR Groupin organisaatio