Riihimäen tavaraliikenneterminaali

Palvelukuvaus

Tavaroiden varastointia ja käsittelyä Riihimäen varastossa, jossa 200 m2 toimisto, 1000m2 lämmintä tilaa ja lisäksi käytettävissä päällystettyä pihaa.

Alueella on raideyhteydet varastointitilojen viereen.

Hinnoittelumalli

Varaston hinnoittelu perustuu varastointiaikaan, tilankäyttöön sekä näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin. Lisäpalveluita ovat esimerkiksi tavaran purku ja lastaus, huolinta, pakkaus, tuenta, tarroitus jne.

Varastoinnin hinnoittelussa käytetään yleisiä markkinaehtoisia hinnoittelutapoja kuljetustavasta riippumatta.

Yhtä varastointihinnastoa ei ole, vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet määrittävät kulloinkin hinnoittelun perusteet: tavaran laatu, kiertonopeus ja mahdolliset lisäpalvelut muodostavat pohjan hinnoittelulle. Hinnoitteluun vaikuttavat volyymi sekä sopimuksen pituus, tavaran käsittely, tilankäyttö, paino, tilavuus, päälle lastattavuus, lämpötilavaatimus ym., joilla on olennainen vaikutus kustannuksiin.

Hinnoittelu käydään joka asiakkaan kanssa tarjouksen sisällössä erikseen läpi sesonkitilanne sekä varaston käyttöaste huomioiden.

Sopimusmallit

Sopimusmalli perustuu kuukausiveloitukseen tarvittavista tilasta, varastointi- ja käsittelytöistä, IT-järjestelmien käytöstä sekä muista mahdollisista lisäpalveluista.