Liiketoimintaa Ruotsissa ja Venäjällä

Konsernin liikevaihdosta 16 prosenttia  tulee kansainvälisestä toiminnasta.

Kansainvälisen liiketoimintamme painopiste on Suomen lähialueilla, Venäjällä ja Ruotsissa. Logistiikkaa harjoittava VR Transpoint keskittyy kansainvälistymisessä Venäjään. Huomattava osa VR Transpointin rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. Venäjällä tarjotaan myös maantielogistiikan palveluja. VR Transpointilla on toimintaa Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa partnerisopimuksella.

Junamatkustus Suomen ja Venäjän välillä nopeutui vuonna 2010, kun Allegro-juna aloitti liikenteen Helsingin ja Pietarin välillä. Sen lisäksi maiden välillä kulkee Tolstoi-yöjuna Helsingin ja Moskovan välillä.

VR Trackilla on liiketoimintaa Ruotsissa. VR Track Sweden tuottaa rataverkkoon liittyviä rakentamisen ja kunnossapidon palveluja Ruotsin ratamarkkinoilla. Ruotsin infrasuunnittelumarkkinoilla toimimme VR Infrapro -brändillä. VR Infrapron tarjoamat suunnittelu- ja konsultointipalvelut kattavat rautateiden lisäksi koko infran suunnittelun.

VR Group toimii vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiö noudattaa asemamaan lakeja ja määräyksiä ja tekee yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa. Korruptioon VR Group suhtautuu ehdottoman kielteisesti.

Venäjä kansainvälistymisen tärkein suunta

Venäjä on VR Groupin kansainvälistymisen tärkein suunta. Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti konsernin liiketoimintaan. Suomen ja Venäjän välinen uusi rautatieliikennesopimus tuli voimaan vuoden 2016 lopulla. Sen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, reitin turvallisuus ja toimitusaikojen ennustettavuus. Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu sekä erilaiset verot ja maksut.

Olennaista on, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy. Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestöön WTO:hon, minkä myötä tullien odotetaan laskevan ja kaupankäynnin Venäjän ja Suomen välillä vilkastuvan.

Myös EU-lainsäädäntö vaikuttaa VR Groupin toimintaympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään.