En konsultverksamhet med höga ambitioner

Infrapro är ett teknikkonsultbolag inom infrastruktur och ingår i den norska koncernen NRC Group.

Vi projekterar väg, järnväg och bro. Vår styrka är att utföra uppdrag från planeringsskedet till totalentreprenader.

Vår organisation grundades år 2016, men vi har redan genomfört och levererat flertalet uppdrag med Trafikverket som beställare.  Vi är särskilt nöjda med den positiva respons som beställarna hittills givit oss, vilket ligger helt i linje med vår ambition att bli den mest populära leverantören bland beställarna i infrastrukturbranschen.

Affärsidén är att bygga upp en slimmad, effektiv och högkompetent organisation som kan hantera alla typer av uppdrag. En särskild vikt läggs på projektledningsförmågan (uppdragsledning) som är grundläggande för att genomföra projekteringsuppdrag idag.​

I mindre projekt gör vi arbetet själva, men i stora projekt samarbetar vi med partners med lika värderingar som vi. Vi har höga mål, inga projekt är för stora för oss på den svenska marknaden.


NRC Group är unika i Sverige genom att Infrapro planerar och projekterar, medan vårt systerbolag NRC Sverige bygger och förvaltar. Tillsammans kommer våra kompetenser till nytta i alla skeden i en infrastrukturanläggnings livscykel.