Vi projekterar och konstruerar anläggningar enligt ett livscykeleffektivt tänkande

​Att projektera och konstruera vägar, järnvägar, broar och andra byggnadsverk är ett spännande och komplext arbete.

Tillsammans med beställaren tar vi fram de bästa lösningarna avseende kostnads-, innovations-, säkerhets- och livscykelaspekter.

Vi besitter kompetens inom:

  • Väg och järnväg
  • Brodesign
  • VA och avvattning 
  • Mark 
  • Geoteknik
  • Bergteknik
  • Mät 
  • Andra byggnadsverk