Kontakta oss!

Besöksadress

Stockholm

Göteborg

Ynglingagatan 14
113 47 Stockholm
Gårdatorget 2
412 50 Göteborg

Malmö 

Örnsköldsvik

S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö
Storgatan 19 B 
891 34 Örnsköldsvik

 

Kontaktpersoner

Maria Mellberg 

Projektkontorschef Stockholm 
+46 73-088 18 41
maria.mellberg@vrinfrapro.se

Jonas Fransson

Projektkontorschef Göteborg 
+46 70-215 55 87
jonas.fransson@vrinfrapro.se 

 

Torbjörn Solér

Projektkontorschef Malmö
+46 70-300 87 21
torbjorn.soler@vrinfrapro.se

Nikke Borgheden

Projektkontorschef Örnsköldsvik
+46 76-107 15 58
nikke.borgheden@vrinfrapro.se

 

Faktureringsadress

Märk projektrelaterade fakturor med uppdragsledarens namn och ange aktuellt projektnummer. 

Fakturafrågor skickas per e-post till adressen finance@vrinfrapro.se. 

Fakturaadress

E-postadress för pdf-fakturor

 

VR Infrapro AB

FE 8003

811 85 Sandviken

vrinfrapro.se@bscs.basware.com  

 

GDPR/Personuppgifter

VR Infrapro behandlar idag personuppgifter avseende kunder och leverantörer. T.ex. uppgifter om namn på kontaktpersoner samt telefonnummer och epostadress till kontaktpersoner.  VR Infrapro behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden i vårt affärsförhållande.

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge affärsförhållandet kvarstår. I vissa fall även efter att affärsförhållandet upphört.

Enligt dataskyddsförordningen har du en rätt att ta del av de personuppgifter som avser dig själv. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har du även en rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller raderas.

Om du har något sådant önskemål ska du skicka din begäran till lina.andersson@vrinfrapro.se