Konduktööri junassa

Arbete som har betydelse

Bokstäverna V och R väcker känslor hos finländarna. Många har erfarenhet av oss, eller åtminstone en åsikt. Så ska det vara, eftersom vi är en central aktör i samhället.

VR är en betydande del av historien och är starkt förankrat i nutiden. Vi har genomfört stora förnyelser i vår verksamhet under de senaste åren, och det har gett positiva resultat. Det ger oss mod och kraft för framtiden.

Kunden är alltid utgångspunkten för vår verksamhet. Vi utvecklar hållbara tjänster och investerar i högteknologi. Kärnan i vår affärsverksamhet är järnvägen, och där finns också framtiden.

För att ha framgång investerar vi också i människor. Vi vill att våra anställda ska ha framgång och må bra. Därför förnyar vi vårt ledarskap, ber vår personal ge oss idéer om hur verksamheten kan förbättras, utvecklar vår belöning och bygger upp samarbetet och karriärerna inom koncernen.