Operativa verksamhet

E-postadresser: förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Järnvägslogistik

Serviceproduktion
Kristian Jääskeläinen, Helsingfors
telefon 040 8622 055

Planering
Ilkka Anttila, Helsingfors
telefon 040 862 5700

Transport av farliga ämnen - expert, vagnsmaterielexpert OSS-vagnar 
Arto Ojala, Kouvola
telefon 040 8634 237

Internationella transportvillkor
Sirkka Ahokas, Helsingfors
telefon 040 8620 822

Vagnsmaterielexpert
Juha Mälkiä, Helsingfors
telefon 040 8621 627

Teknisk kundstöd

Teknisk kundstödspersoner:

Tarmo Hämäläinen, Vainikkala
telefon 040 8636 137

Jarmo Karnaattu, Kotka
telefon 040 8666 526

Tekniska experter:

Arto Ojala, Kouvola
telefon 040 8634 237

Kari Raittila, Tammerfors
telefon 040 8630 398

 

Inrikes landsvägslogistik

VR Group Ab, Inrikes landsvägslogistik

E-postadresser: fornamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Produktionschef, Transportplanering och metallindustrin
Sami Tapio, Kouvola
telefon 040 8634 854

Transportchef, Skogen
Mika Sairanen, Kouvola
telefon 040 8634 851

Transportchef, Byggindustrin och jordbruks
Heikki Olkku, Kouvola
telefon 040 8634 871

Traffic manager, Cirkulär ekonomi och samarbetspartner
Janne Törrönen, Kouvola
telefon 040 8463 795

Chef, Bilspark och säkerhet
Martti Saksala, Kouvola
telefon 040 8631 029

Lagerchef, Cargo East Terminal, Terminalen i Riihimäki
Niko Paakkonen, Kouvola
telefon 040 8634 859

SeaRail Oy
Terminalchef
Jaakko Soini, Tampere
telefon 050 5660 717