Verksamhetsställen

Våra e-postadresser är i följande form: förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi


VR Group Ab
Järnvägslogistik (huvudkontor)

Postadress: PO Box 488, FI-00101 Helsinki, Finland
Besökadress: Radiokatu 3, FI-00240 Helsinki, Finland
Telefon +358 29 4343 (växel)

VR Group Ab
Massgodslogistik

Kontoret i Kouvola
Postadress: PB 27, 45101 Kouvola, Finland
Besöksadress: Tehontie 3, 45200 Kouvola, Finland
Telefon 029 4346 990

Cargo East Terminal
Tehontie 3
45200 Kouvola, Finland
Telefon 029 4330 184

Riihimäki Terminal
Tavara-aukio 1
11130 Riihimäki, Finland
Telefon 040 8626 337