Bränsletillägg

Vi följer hela tiden med bränsleprisernas utveckling och hur den inverkar på transportpriserna.

Inrikes landsväglogistik

 

Från och med

Bränsletillägg

1.9.2020 18,37 %
1.8.2020 18,44 %
1.7.2020 16,10 %
1.6.2020 14,74 %
1.5.2020 12,67 %
1.4.2020 14,87 %
1.3.2020 19,77 %
1.2.2020 20,37 %
1.1.2020 22,61 %
1.12.2019 21,38 %
1.11.2019 21,24 %
1.10.2019 21,41 %
1.9.2019 20,61 %
1.8.2019 21,21 %
1.7.2019 21,04 %
1.6.2019 22,24 %
1.5.2019 22,41 %
1.4.2019 21,58 %
1.3.2019 22,35 %
1.2.2019 21,01 %
1.1.2019 19,44 %

Internationell landsvägslogistik

Från och med Kontinentaleuropa Baltiska länderna Ryssland
1.9.2020 4,36 % 4,36 % 33,8 %
1.8.2020 4,43 % 4,43 % 33,8 %
1.7.2020 4,37 % 4,37 % 33,8 %
1.6.2020 4,02 % 4,02 % 33,8 %
1.5.2020 4,73 % 4,73 % 33,8 %
1.4.2020 5,47 % 5,47 % 33,8 %
1.3.2020 6,88 % 6,88 % 33,8 %
1.2.2020 7,30 % 7,30 % 33,8 %
1.1.2020 7,48 % 7,48 % 33,5 %
1.12.2019 7,27 % 7,27 % 33,5 %
1.11.2019 7,23 % 7,23 % 32,9 %
1.10.2019 7,23 % 7,23 % 32,7 %
1.9.2019 6,30 % 6,30 % 32,7 %
1.8.2019 6,92 % 6,92 % 32,7 %
1.7.2019 7,28 % 7,28 % 32,7 %
1.6.2019 7,78 % 7,78 % 32,8 %
1.5.2019 7,78 % 7,78 % 32,8 %
1.4.2019 5,93 % 5,93 % 33,2 %
1.3.2019 5,44 % 5,44 % 33,2 %
1.2.2019 5,20 % 5,20 % 33,2 %
1.1.2019 5,20 % 5,20 % 32,6 %