Bränsletillägg

Vi följer hela tiden med bränsleprisernas utveckling och hur den inverkar på transportpriserna.

Landsväglogistik

 

Från och med

Bränsletillägg

1.10.2021 26,78 %
1.9.2021 24,74 %
1.8.2021 24,94 %
1.7.2021 24,84 %
1.6.2021 23,44 %
1.5.2021 22,88 %
1.4.2021 22,51 %
1.3.2021 22,81 %
1.2.2021 20,84 %
1.1.2021 20,44 %
1.12.2020 18,57 %
1.11.2020 16,90 %
1.10.2020 17,10%
1.9.2020 18,37 %
1.8.2020 18,44 %
1.7.2020 16,10 %
1.6.2020 14,74 %
1.5.2020 12,67 %
1.4.2020 14,87 %
1.3.2020 19,77 %
1.2.2020 20,37 %
1.1.2020 22,61 %
1.12.2019 21,38 %
1.11.2019 21,24 %
1.10.2019 21,41 %
1.9.2019 20,61 %
1.8.2019 21,21 %
1.7.2019 21,04 %
1.6.2019 22,24 %
1.5.2019 22,41 %
1.4.2019 21,58 %
1.3.2019 22,35 %
1.2.2019 21,01 %
1.1.2019 19,44 %