VR Transpoints e-tjänster och nättjänster

Som kontraktskund kan du behändigt sköta många ärenden via nätet.

Du kan kontrollera och sända flera dokument som hör till transporter, beställa transportkapacitet och följa med hur transporten framskrider.

E-försäljningsfakturor

Som VR Transpoints kund har du möjlighet att välja mellan två olika slags e-fakturor.

E-fakturering är det effektivaste sättet att fakturera då faktureringen baserar sig på ett avtal mellan parterna och fakturering sker regelbundet. Tjänsten erbjuder betydande kostnadsinbesparingar för ditt företag.

Nätfaktura

I nätfakturan överförs fakturauppgifterna med radinfon automatiskt från fakturerare via nätoperatören till mottagaren. På fakturan finns alla samma uppgifter som på pappersfakturan. Kunden bör ha till sitt förfogande ett program som kan ta emot nätfakturor. Dessutom måste kunden ha ett avtal med någon nätfaktureringsoperatör. VR-koncernens nätfaktureringsoperatör är Itella Abp.

EDI-faktura

Faktureringsuppgifterna skickas som ett EDI-meddelande till kunden. VR Transpoint använder sig av två typer av fakturameddelanden, INVOIC911 och INVOIC D97B. Innan fakturan tas emot bör kunden definiera meddelandevarianterna tillsammans med sin tjänsteoperatör som förmedlar meddelandena. VR-koncernens meddelandeförmedlingsoperatör är CGI.

 

Ytterligare uppgifter om fakturor

  • Nätfakturor och EDI-fakturorVR Transpoints egen försäljningskontaktperson per telefon eller e-post