Beställningar av transporter

Transportbeställningen är det första steget till en lyckad transporthändelse. Det är lätt att sköta transportbeställningarna elektroniskt – VR Transpoints kunder kan göra sina transportbeställningar via VR Transpoints transportbeställningssidor.

Järnvägslogistikens transportbeställningar

För att göra en beställning genom den elektroniska transportbeställningen bör varje kund ha ett eget användarnamn och ett lösenord. VR Transpoints personal skapar och underhåller användarnamnet och lösenordet. Transportbeställningen kan också sändas till Järnvägslogistikens Servicecentral på sätt som gemensamt överenskoms. Närmare uppgifter om transportbeställningar: leveransvillkor / transportbeställningar.

Elektronisk transportbeställning, järnvägslogistiken

Inrikes landsvägslogistik

Kunderna kan beställa transporter och följa med hur de framskrider via VR Transpoints beställningssidor. Tjänsten gör det möjligt för kunden att snabbt och lätt göra en beställning samt att granska hur beställningen framskrider och hur tidtabellen håller. Via tjänsten har kunden till sitt förfogande fraktsedelnumren som VR Transports logistikförening har reserverat och en möjlighet att via tjänsten skriva ut transportdokumentet för den beställda transporten.

För att göra en beställning genom MassaNet bör varje kund ha ett eget användarnamn och ett lösenord. VR Transpoints personal skapar och underhåller användarnamnet och lösenordet.

MassaNet - Elektronisk transportbeställning i den inhemska landsvägslogistiken.

Transportbeställning i den internationella landsvägslogistiken

Vi tar emot transportbeställningar per e-post:

Ryssland, Ukraina, Vitryssland: kuljetustilauksetRU@vrtranspoint.com senast två arbetsdagar före den överenskomna lastningstidpunkten.

De baltiska staterna och Östeuropa: kuljetustilaukset@vrtranspoint.com

Nämn följande då du beställer en transport:

  • Avhämtningsplats (företag, adress)
  • leveransplats (företag, adress)
  • Önskad avhämtningsdag
  • önskad leveranstidtabell vid framkomsten
  • Ingår i leveransen farliga ämnen (om ja, bör närmare information om ämnena ges)
  • krav på utrustning (temperaturkontrollerad transport, specialtransport eller annat som ska beaktas)
  • behov för speditionsservice
  • tullterminal (Ryssland, Vitryssland, Ukraina)
  • kontaktpersoner (särskilt då det gäller transporter till Ryssland är det ofta viktigt att veta vem som är mottagarens kontaktperson)