Transporthandlingar

Korrekt ifyllda transporthandlingar garanterar lyckad leverans av godset.

Fraktsedeln är ett bevis på transportavtalet mellan avsändare och VR Transpoint.
Fraktsedeln är ett lagligt dokument:

  • Bevis på att varan har lämnats till järnvägen för transport
  • Förbindelse att transportera godset och leverera det till mottagaren
  • bekräftar transportvillkoren.

Som avsändare svarar du för att uppgifterna som du lämnat är korrekta.