Järnvägstrafikens transporthandlingar

Förutom inrikestrafikens fraktsedel används en fraktsedel för samtrafik i de internationella transporterna österut och en CIM-fraktsedel för de internationella transporterna västerut.

Våra kunder kan också göra ett separat avtal om elektronisk förmedling av transportuppgifter och fraktfakturor. I inrikestrafiken behövs då inga pappersdokument under transporten. Fraktsedelinformationen ska sändas till VR Transpoint innan transporthändelsen startar.

Mer information om service som gäller fraktsedlar och elektroniska tjänster får du vid behov din försäljare.

Fraktsedel för trafik österut

The Incoterms 2010 rules