Transportdokument för landsvägstransporter

För transporten behövs alltid en medföljande fraktsedel. För internationell trafik krävs dessutom eventuellt andra dokument av olika slag, exempelvis tulldokument.

Fraktsedel för inrikestrafik

Avsändaren förser sändningen med en fraktsedel som motsvarar standarden och som omfattar följande fullständiga uppgifter:

 • avsändarens fullständiga uppgifter och gatuadress
 • mottagarens fullständiga uppgifter och gatuadress
 • leveransadress med information som behövs och gatuadress
 • avgångs- och lastningsplats
 • destination
 • datum
 • fraktbetalare, antingen med kundnummer-/avtalsnummer eller entydigt skrivet under punkten fraktbetalare
 • antal kollin och sort så att de är entydigt och enkelt verifierbara.
 • betydande innehåll med entydig text
 • godsets faktiska vikt, volym i kubik och vid behov flakmeter.
 • underteckna fraktsedeln

Om man skickar farliga ämnen ska de anteckningar på fraktsedeln som TFÄ/ADR-lagen kräver göras.

Genom att använda individuella fraktsedelnummer är det möjligt att följa sändningen. Samtidigt förhindrar det individuella numret att olika avsändare har samma nummer på sina fraktsedlar.

Transportdokument

Enligt 121 § i avfallslagen som trädde i kraft den 1 maj 2012 gäller transportdokumentet yrkesmässig avfallstransport. I transportdokumentet antecknas uppgifter som behövs för tillsyn och uppföljning, bland annat om avfallet, dess ursprung och transportören. För farliga ämnen görs noggrannare anteckningar än för andra avfall. Transportdokumentet medföljer under avfallstransporten. Dokumentet ges till avfallsmottagaren efter slutförd transport. Denne bekräftar att avfallet mottagits.

Som avtalskund för inrikes landsvägstransporter kan du göra en transportbeställning och skriva ut en färdig fraktsedel på MassaNet. --> länk

CMR, fraktsedel för internationell landsvägstrafik

Följande uppgifter ska framgå av transportdokumenten:

 • avsändarens fullständiga uppgifter och gatuadress
 • mottagarens fullständiga uppgifter och gatuadress för trafik till Ryssland, mottagarens INN-nummer
 • godsets leveransadress och gatuadress
 • tullterminal (licens, kod) i trafiken österut
 • avgångs- och lastningsplats
 • destination
 • leveransvillkor och destination för leveransvillkoret
 • tillräcklig varubeskrivning
 • antal kollin
 • bruttovikt
 • tullkoder (trafik österut). Om flera tullkoder, meddela bruttovikt/tullkod
 • information om farliga ämnen enligt kraven i ADR-lagen
 • underskrift och stämpel