Transporthandlingar i den internationella landsvägslogistiken

Avsändelse av gods till Ryssland kräver att de som är involverade i transporten har förberett den noggrant så att transporten når destinationen på ett smidigt sätt.

I den bifogade guiden ger vi grundläggande anvisningar som hjälper dig att komma i gång.
Mer information får du av kontaktperson på försäljningsavdelningen.

CMR

 • avsändarens fullständiga uppgifter och gatuadress
 • mottagarens fullständiga uppgifter och gatuadress (för trafiken till Ryssland dessutom mottagarens INN-nummer)
 • godsets leveransadress och gatuadress
 • tullterminal (licens, kod) i trafiken till Ryssland
 • avgångs- och lastningsplats
 • destination
 • leveransvillkor och destinationsorten i leveransvillkoren 
 • tillräcklig beskrivning av godset
 • antal kollin
 • bruttovikt
 • tullkoder (i trafiken till Ryssland) Om flera tullkoder bör bruttovikt/tullkod meddelas
 • information om farliga ämnen vid behov (UN-nr, klass, beskrivning, kilo (brutto))
 • underskrift och stämpel