Ansvarsfulla val på spår och hjul

Vår verksamhet är säker och ansvarsfull och respekterar miljön. 

Säkerhet, ansvarsfullhet samt omdorg för människan och miljön är teman som vi satsar på nu och i framtiden.

Vi tar hand om säkerheten och utvecklar den i samarbete med vår personal, våra kunder och våra samarbetspartner.

Vi förnyar materielen med beaktande av kundernas behov och miljön.

Ansvarsfullhet är en del av vår vardagliga verksamhet och allas uppgift inom VR Transpoint.

Läs mer om ansvaret på VR Groups webbplats