Ansvarsfull transportverksamhet

VR Transpoint förutsätter att dess leverantörer registrerar sig
på tjänsten Tilaajavastuu.fi.

Beställaransvarslagen

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft främjar lika konkurrens mellan företag samt iakttagande av anställningsvillkor.

Dessutom förpliktar den företag att säkerställa att företag som ingår avtal med dem om hyrd arbetskraft och underleverans för sin del fullgör sina lagstadgade förpliktelser.  Uppgifterna får inte vara mer än 3 månader gamla. VR Transpoint använder alltid leverantörer som uppfyller kraven i beställaransvarslagen, såväl när det gäller transporter som i övrig verksamhet.