VR Transpoints verksamhetssystem och ansvarsskyldighet

VR Transpoint förverkligar i VR Groups verksamhetssystem bestämda strategiska mål varvid järnvägs- och landsvägstrafikens särdrag beaktas.

Certifierade system förenas i våra verksamheter

Verksamhetssystemet vägleder vår personal och våra samarbetspartners så de kan trygga en hållbar utveckling och kontinuitet. Genom aktiv utbildning av vår egen personal och avtalstransportörerna, regelbundna auditeringar samt utgående från en årligen utförd kundtillfredsställelseundersökning utvecklar vi fortgående vår allt mer serviceinriktade verksamhet.

I verksamheterna beaktar vi dessutom VR Groups särdrag och möjligheter samt arbetar för att uppnå de gemensamma målen och andra strategiska målsättningar. Vi granskar regelbundet speciellt de miljölöften som vi gett fram till år 2020.

Järnvägslogistik

Järnvägslogistikens verksamhet och ansvar bygger på ett certifierat verksamhetssystem.

 • Kvalitetssystem ISO 9001:2015
 • Miljösystem ISO 14001:2015
 • Arbetshälso- och arbetarskyddssystem OHSAS 18001:2007

I järnvägstransporternas verksamhetsmiljö är följande saker viktiga för vår transportservice:

 • kund- och partnersamarbete
 • utveckling av transportservicen
 • personalens utbildning, utvecklingen av välbefinnandet och yrkeskompetensen
 • uppföljning och hantering av miljöutsläpp
 • garanterande och utveckling av den övergripande säkerheten
 • följande av lagar och förordningar

Authorised Economic Operator (AEO), dvs. en godkänd ekonomisk aktör är ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella transportkedjorna.  Ett företag som har fått ett säkerhetsintyg för sina tullbehandlings- och logistikfunktioner har rätt till det inom hela EU.  Vår personal är utbildad och inskolad i kraven för AEO-verksamhet.

Inrikes landsväglogistik

Massgodslogistikens ansvar stöds av verksamhetssystemets tre certifierade system:

 • Kvalitetssystem ISO 9001:2015
 • Miljösystem ISO 14001:2015
 • Arbetshälso- och arbetarskyddssystem OHSAS 18001:2007

I massgodslogistikens verksamhetsmiljö och för kunden är bland annat följande viktiga

 • uppföljning och hantering av miljöutsläpp
 • beaktande och utveckling av den övergripande säkerheten
 • samarbete med åkerier, skolning och auditeringar
 • utveckling av personalens välbefinnande och yrkeskompetens
 • följande av lagar och förordningar, speciellt bör beställaransvarslagen beaktas

AEO (Autorised Economic Operator dvs. en godkänd ekonomisk aktör) är ett företag som har fått ett Tullens säkerhetsintyg för sina tullbehandlings- och logistikfunktioner och därför har rätt till fördelar inom hela EU.  Authorised Economic Operator (AEO), ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella transportkedjorna.  AEO-Tullkraven har lärts ut och följs i massgodslogistiken, i synnerhet i Cargo East Terminal.

Internationell landsvägslogistik

Transpoint Internationals ansvariga verksamhet bygger på ett certifierat verksamhetssystem

 • Kvalitetssystem ISO 9001:2008
 • Miljösystem ISO 14001:2004
 • Arbetshälso- och arbetarskyddssystem OHSAS 18001:2007

I Transpoint Internationals verksamhetsmiljö är följande saker viktiga för vår transportservice:

 • Kund- och partnersamarbete
 • utveckling av transportservicen
 • personalens utbildning, utvecklingen av välbefinnandet och yrkeskompetensen
 • uppföljning och hantering av miljöutsläpp
 • garanterande och utveckling av den övergripande säkerheten
 • följande av lagar och förordningar

I de internationella landsvägstransporterna uppmärksammas särdragen i internationell landsvägstrafik.