Transporter med respekt för miljön

Transporter med respekt för miljön

Vi har förbundit oss till långsiktigt miljöarbete. I vår verksamhet beaktar vi även våra kunders miljömässiga önskemål och krav.

  • Vi ökar andelen energieffektiva eltåg i godstransporterna på järnvägarna.
  • Vi tar i bruk nya, energibesparande dragfordon i spårtrafiken och på bangårdarna.
  • För förnyar och anpassar vagnar och tar vara på den gamla materielens användbara delar.
  • Vi bygger större godståg och fordonskombinationer samtidigt som vi minskar energiförbrukningen och utsläppen.
  • Vi säkerställer att det vid transporter av farliga ämnen inte inträffar läckor som förorenar marken.
  • På landsvägarna minimerar vi körningen utan last och prioriterar motortyper med mindre utsläpp.

Läs VR Groups miljölöften.

Läs mer om varför tåget är en energieffektiv form av transport.