Utbildning garanterar säkert arbete

En omfattande utbildning utgör grunden för säkert arbete. Våra arbetstagare repeterar både teori och praktik regelbundet.

Alla VR Transpoints arbetstagare har fått en grundutbildning som lämpar sig för respektive arbetsuppgift. Regelbundna repetitionsutbildningar upprätthåller och vidareutvecklar yrkesskickligheten inom både järnvägs- och landsvägslogistiken.

Järnvägslogistikens utbildningar

Järnvägslogistikens bangårdsarbetare går den yrkesutbildning som krävs i järnvägs- och vuxenutbildningen KRAO i Kouvola. Körtillståndet för radiostyrda lok får de från Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Praktiskt kunnande säkerställs med systematisk inskolning. I allmänhet genomför vi inskolningen i en riktig arbetsmiljö med riktiga arbetsredskap. Inskolningen hålls alltid av en utbildad inskolare inom järnvägslogistiken.

Vi ordnar årligen repetitions- och kompletteringsutbildningar för våra arbetstagare med trafiksäkerhetsuppgifter enligt Trafis krav. Dessutom får vår personal en skild säkerhetsutbildning för våra kunders och samarbetspartners verksamhetsställen.

Landsvägslogistikens utbildningar

Inom landsvägslogistiken utbildar vi våra förare samt våra transportörer och deras förare enligt transportbranschens föränderliga krav. Utbildningen hålls av sakkunniga utbildare.

Vi ordnar utbildningar enligt behov och efterfrågan inom de olika delområdena av vår affärsverksamhet. I utbildningarna använder vi förutom våra egna yrkespersoner även lokalt kunnande och andra samarbetspartner.

I vårt grundutbildningsutbud ingår bland annat följande ämnesområden:

  • Inskolning av förare
  • Arbetssäkerhetskort
  • Truckkort
  • Kundspecifika arbetsinstruktioner
  • Säkring av last