Kotimaan maantielogistiikka

Inrikes landsvägslogistik

Vi har lösningen på logistikbehov med stor kapacitet. Vi erbjuder inrikes landsvägslogistik med hellasttransporter för kunder inom industrin och handeln.

Transportplanering är en väsentlig del av tjänsterna för landsvägslogistiken i Finland. Vid behov sköter vi även lagringen för våra kunder. Läs mer om våra heltäckande tilläggstjänster.

Våra transport- och lagringstjänster baserar sig på ett långt samarbete med våra avtalstransportörer och lagerföretagare.

Samarbete och partnerskap utgör grunden för verksamheten. Tillsammans med kunden bygger vi upp en individuell lösning som fungerar smidigt och effektivt både för varu- och råvarutransporter.

Inrikes landsvägstransporter kan smidigt kopplas ihop med järnvägstransporter och internationella landsvägstransporter.


Tjänsterna i korthet:

  • Riksomfattande transportnätverk
  • Modern, effektiv och säker transportmateriel
  • Transportplanering som en väsentlig del av tjänsterna
  • Hellasttransporter
  • Värmereglerade transporter, specialtransporter och transporter av farliga ämnen
  • Heltäckande tilläggstjänster som kompletterar transporten