Avtalstransportörer

Avtalstransportörerna är en resurs för landsvägslogistiken i Finland. 

Långa kontrakt och ett brett nätverk av transportörer garanterar verksamhetens kvalitet och beständighet.

Vi använder alltid avtalspartners som uppfyller plikterna i beställaransvarslagen.

Förfrågningar gälladen avtalstrafiken kan göras med bifogade blankett.